13. ledna 2004

 

Předseda komise seznámil přítomné se spoluprací P. Benedikta Mohelníka OP. Členové komise společně prošli body navržené P. Mohelníkem a za jednotlivé body si rozdělili zodpovědnost. Poté byly rozděleny úkoly k jednotlivým bodům a k jednotlivým tématům proběhla diskuse.

 

16. března 2004

 

Na tomto zasedání byly čteny, komentovány a připomínkovány jednotlivé příspěvky členů komise k výchozím bodům pro vypracování výsledného textu.

Komise konstatovala, že chybí zpracování úlohy laiků v liturgii. Jednou z aktivit laiků je lektorská služba, pro dobré vykonávání této služby je tedy nutná formace. Mimo jiné se věnovala rovněž problematice slavení eucharistie ve spojení se slavením dne Páně; je třeba vzbuzovat větší smysl pro slavení dne Páně a problematice svátosti nemocných, kdy navrhla prosazování větší vstřícnosti celé církve k ní.

Členové komise dále shodli na vypracování další verze svých příspěvků, kde zohlední připomínky a diskusi na zasedání komise.