Zasedání rozšířeného Sekretariátu PS

dne 26. 9. 2003

 

Po uvítání všech přítomných předsedou Plenárního sněmu zhodnotil P. Pavel Ambros celkově první zasedání sněmu na Velehradě. Zmínil pozitivní i negativní aspekty přípravy sněmu i vlastního prvního zasedání. Dále navrhl plán pro práci v komisích a pravidla pro jejich jednání.

Jednání pokračovalo podrobnějším projednáním zadání práce sněmovních komisí v rámci diskuse.

Závěrečným bodem jednání bylo doplnění sekretariátu: bylo třeba nahradit P. Ambrose novým sekretářem, příp. dvěma osobami. V této fázi bylo navrženo několik jmen. Projednán byl rovněž harmonogram termínů práce odborných komisí.

 

Zasedání úzké skupiny Sekretariátu PS

dne 30. 10. 2003

 

Po přivítání přítomných kard. Vlk představil dr. Kašného, nového sekretáře Plenárního sněmu. Pro kontakt s experty byl do Sekretariátu sněmu jmenován dr. Stříbrný z ČKA.

Přítomní se usnesli, že každá komise si zvolí sekretáře nebo gestora, který bude kontaktní osobou a bude zastupovat komisi na společných zasedáních všech sekretářů jednotlivých komisí. Komise by měly vzít v potaz výsledky práce sněmovních kroužků (jsou k dispozici v pražské kanceláři sekretariátu PS).

Je třeba povzbudit mediální pracovníky, aby se obraceli na sekretáře komisí. Zároveň si však sami sekretáři komisí mají hledat prostor v médiích.

V závěru zasedání byly upřesněny kompetence jednotlivých členů sekretariátu sněmu a stanoven termín první schůzky sekretářů jednotlivých komisí.