ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
2001 
Duchovní situace společnosti 
Rodina, manželství, žena 
Výchova a vzdělání 
Kultura a inkulturace 
Misie, preevangelizace, evangelizace 
Média, komunikace uvnitř církve 
Sociální život, podnikání 
Politický řád 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Budovat království Boží na tomto světě...

Budovat království Boží na tomto světě, to je náš úkol

V roce 1989 nám, katolíkům, fandil celý národ. Vzpomeňme Letnou, vzpomeňme první návštěvu sv. Otce u nás, co znamenal pro nás otec Zvěřina, svatořečení sv. Anežky České i vyhlášení desetiletí duchovní obnovy otcem kardinálem Tomáškem.
Pro rok 1995: Duchovní a tělesná kultura osobnosti. Našim Orlům byl, myslím, vrácen majetek, mají svůj prapor, ale necvičí. Jak chceme budovat království Boží bez lásky a vzájemného pochopení (viz 1 Kor 13, 1-13).
Naši spoluobčané sledují, jací jsme a zda naše skutky jsou v souladu s tím, co proklamujeme. Od nás očekávají pochopení, empatii, pomoc a vytváření skutečného společenství. Proč tíhnou mnozí mladí do různých sekt? Hledají tam porozumění, dialog, podporu a podepření.
Prosil bych, aby náš Katolický týdeník byl týdeníkem, který spojuje a pomáhá našim katolickým společenstvím. Kolik se z něj dovídáme např. o „Hnutí za lepší svět“, jehož zakladatelem byl P. Lombardi TJ, který se podílel na II. vatikánském koncilu. Účastníci hnutí, cituji: „mají rozpoznat svou spoluodpovědnost za stav světa a vyslovit své ano ke společenské angažovanosti za lepší svět.“
Kdy jsme v tomto týdeníku naposledy četli „Slovo života“ fokolarínů? Obrovskou záslužnou práci na tomto poli dělá naše Radio Proglas. Buď jim za to dík a Pán Bůh zaplať. V kolika našich kostelech najdete přihlášky do Klubu přátel Radia Proglas a program pořadů? V našem týdeníku máme programy TV, ale o Proglasu nějak neúplně.
Snažíme se dělat obrovské, náročné a drahé akce, ale jsou skutečně tyto akce pravým přínosem a vyrovnají se úsilí na ně vynakládaným? Někdy skutečně méně znamená více. Tedy chtít a budovat království Boží už zde na této zemi.
Viz Mt 6, 33: Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno.
Zaslat reakci na tento text.