ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
První zasedání 
POSELSTVÍ Z PRVNÍHO ZASEDÁNÍ PLENÁRNÍHO SNĚMU 
Všeobecné informace 
Materiály prvního zasedání 
Instrumentum Laboris 
Příspěvky z prvního zasedání 
Pondělí, 7. 7. 2003 
Úterý, 8. 7. 2003 
Středa, 9. 7. 2003 
Výstupy z tématických skupin 
Tiskové zprávy 
Sněmovní zpravodaj 
Přípravná komise Plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
Sekretariát Plenárního sněmu 
Liturgie Plenárního sněmu 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Mons. František Radkovský

1) Preevangelizace, evangelizace (§ 38-42)
Domnívám se, že naše evangelizace není v současné době příliš úspěšná.
Lidé mají touhu po víře, ale mají často nedůvěru k tradiční křesťanské víře (jako k něčemu, co už tu bylo a podle jejich mínění se moc neosvědčilo, nebo jim připadá zastaralé). Lidé mají nedůvěru až odpor k institucím, také k církvím, především ke katolické. Mají strach z omezování svobody, obávají se manipulace, proto si často vytvářejí svůj systém víry, který je, jak známe, nejrůznější směsí všeho možného: od astrologie, přes okultizmus, přírodní náboženství až po východní náboženství, především buddhismus.
Znamená to usilovat o důvěru a zájem u těch, které chceme evangelizovat (jsou to všichni obyvatelé naší země, neboť ke všem jsme posláni!). Abychom mohli vzbudit zájem, musíme mít možnost je oslovit, navázat s nimi dialog a vést jej. Nejprve všeobecný, o obecně lidských hodnotách, později konkrétní.
Předpokladem je hledat nejprve způsob, jak je oslovit, a hledat platformu, na které bychom se s nimi mohli setkat. Mohou to být různé kulturní, zábavní, sportovní, dobročinné i jiné akce a jednání, na kterých jsme schopni lidi oslovit a navázat s nimi dialog. Jde o činnost, kterou obvykle nazýváme preevangelizace. S ní obecně nejsou velké zkušenosti, často jsme spíše bezradní. Někdy se například mylně domníváme, že lidi vhodným způsobem oslovíme liturgií, což se však stane pouze výjimečně.
Návrh k doplnění textu § 39 c:
Systematicky shromažďovat zkušenosti v oblasti preevangelizace, použitelné v nejrůznějších prostředích a okolnostech, sdílet se o ně a provádět i systematickou výchovu všech, kteří mají v tomto směru působit, pro kněze i laiky v pastoraci, jakož i pro další aktivní křesťany. Využívat zkušeností, které v tomto směru mají nová církevní hnutí a společenství. Je dobře věnovat pozornost evangelizačním iniciativám, které se konají ve velkých evropských městech: Vídni, Bruselu a dalších.

2) Katecheze, křesťanská výchova (§ 45 b):
Návrh k doplnění textu (§ 45 b):
Protože většinu věřících není možno shromáždit jindy než k nedělní bohoslužbě, rozšířit nedělní bohoslužby o povinnou systematickou katechezi, a to buď přede mší svatou či po mši svaté (zvlášť pro děti a zvlášť pro dospělé) v rozsahu aspoň 30 minut. Toto umožnit buď redukováním počtu nedělních bohoslužeb (pokud by to kněz jinak nemohl stačit), či zavedením dostatečného počtu vzdělaných pastoračních pomocníků, kteří by tuto katechezi mohli vést. V případě, že by to zatím nebylo možné, zavést provizorně systém cyklických katechetických kázání.
Zaslat reakci na tento text.