ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
První zasedání 
POSELSTVÍ Z PRVNÍHO ZASEDÁNÍ PLENÁRNÍHO SNĚMU 
Všeobecné informace 
Materiály prvního zasedání 
Instrumentum Laboris 
Příspěvky z prvního zasedání 
Výstupy z tématických skupin 
Úterý, 8. 7. 2003 
Středa, 9. 7. 2003 
Tiskové zprávy 
Sněmovní zpravodaj 
Přípravná komise Plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
Sekretariát Plenárního sněmu 
Liturgie Plenárního sněmu 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Manželství a rodina

Připomínky: - k textu § 72 termín „Většinová společnost“ nahradit termínem „většina společnosti“
Návrh: - dle jednotného názoru všech přítomných přestrukturalizovat celý materiál 16. kapitoly dle následující osnovy:

I. Model manželství
- Nejvnitřnější společenství života, které vytvářejí celoživotně muž a žena, jehož povaha je prospěch manželů, jakož i plození a výchova dětí (c. 1055). Mezi pokřtěnými se jedná o svátost Kristovu.
- Vlastnosti – věrnost a nerozlučitelnost, získávají zvláštní pevnost z důvodu svátosti (c. 1056)
- Manželství vzniká (jeho příčinou je) lidský souhlas (c. 1057), vysvětlit obsah manželského slibu.

II. Rizikové prvky manželství - vkomponovat §72 b) a c) z IL
- manželská krize (vysvětlit její funkce, nechápat pouze negativně)
- život bez svazku – vkomponovat § 73b)

III. Prostředky stability (vnitřní) manželství – jak chránit, aby se manželství nerozpadalo

IV. Příprava na manželství
- Využít stávající dobré modely přípravy manželství, např. v moravských a v pražské diecézi.

V. Pomoc církve (využít § 72 c z IL )

Připomínky:
- v textu vysvětlit pojem svátostné manželství
- v textu chybí důraz na zvláštní pozornost křesťanským rodinám – i vzniklým za totality – v nich je vytvářen základ pro kvalitní rodinný život dalších generací
- zapracovat do textu postoj k prenatální diagnostice a jiným záležitostem ohrožujícím život člověka a kvalitu manželství
- ať kněží nenabádají paušálně rozvedené a znovusezdané manžele žijící v církevně neplatném manželství k tomu, aby žili jako bratr a sestra (kvůli přístupu ke svátostem)
- zkušenost z USA s praxí přijímání svátostí manželů v církevně neplatném manželství – kromě privilegia paulina a petrina připomenuto „privilegium dětí“ - když se děti z těchto rodin připravují ke svátostem, ke kterým je mají vést jejich rodiče, měli by jim rodiče jít příkladem; dětem je nepochopitelné, proč rodiče nemohou také ke svátostem, ke kterým děti vedou…
Zaslat reakci na tento text.