ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
2001 
Duchovní situace společnosti 
Rodina, manželství, žena 
Výchova a vzdělání 
Kultura a inkulturace 
Misie, preevangelizace, evangelizace 
Média, komunikace uvnitř církve 
Sociální život, podnikání 
Politický řád 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Katolické spolky

Vážený pane sekretáři,
píši Vám na základě článku v Katolickém týdeníku o přípravách sněmu Katolické církve. Jsem předsedou Spolku pro postavení Katolického domu v Troubsku (obec na západním okraji Brna). Tento spolek založili naši předkové po skončení 2. světové války a za velmi krátkou dobu dokázali prakticky z ničeho vybudovat společenský dům s příslušenstvím za účelem šíření katolických ideálů. Samozřejmě komunisté spolek rozehnali a po jejich pádu jsme my, nynější funkcionáři, museli tvrdě bojovat o jeho navrácení. Tolik úvodem.
Hlavním důvodem mého dopisu je skutečnost, že našemu spolku dnes v naší hlavní činnosti - propagaci katolických myšlenek - chybí jakákoli koordinace a systém. Zatímco s hospodářským zázemím jsme se dokázali vyrovnat, naše činnost jako katolického spolku je nahodilá, bez podstatnějšího vlivu na veřejnost. Navštěvujeme sice každoročně srazy katolických spolků, ale tam se zatím řeší jen problémy restituční a majetkové. Domnívám se proto, že by se plenární sněm měl zabývat i katolickými spolky, jejichž úloha je zvláště dnes určitě nezastupitelná. Možná by nám pomohla i specializovaná rubrika v KT. Závěrem tedy navrhuji, abyste na pořad jednání plenárního sněmu zařadili i problematiku katolických spolků. Pokud byste potřeboval jakékoliv další informace nebo výpomoc při realizaci tohoto návrhu, rád Vám vypomohu.

Dr. Jaromír Kuba
Zaslat reakci na tento text.