ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
První zasedání 
POSELSTVÍ Z PRVNÍHO ZASEDÁNÍ PLENÁRNÍHO SNĚMU 
Všeobecné informace 
Materiály prvního zasedání 
Instrumentum Laboris 
Příspěvky z prvního zasedání 
Výstupy z tématických skupin 
Tiskové zprávy 
Sněmovní zpravodaj 
Přípravná komise Plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
Sekretariát Plenárního sněmu 
Liturgie Plenárního sněmu 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Instrumentum Laboris 147

Sekretariát Plenárního sněmu

33. Česká biskupská konference

§ 143
Česká biskupská konference (ČBK), zřízená Apoštolským stolcem v roce 1993, je sborem biskupů České republiky, kteří ve vzájemném spojení vykonávají pastorační úkoly ve prospěch křesťanů na svém území, k dosahování vyššího dobra, které lidem poskytuje církev podle norem práva, zvláště apoštolským působením vhodně přizpůsobeným době a místu. Patří k ní všichni diecézní biskupové obojího obřadu a jim naroveň postavení, biskupové-nástupci, biskupové pomocní a ostatní titulární biskupové. Statutárními zástupci jsou: předseda ČBK, místopředseda a generální sekretář. Ke shora uvedené konferenci patří: plenární zasedání, Stálá rada, generální sekretariát, Ekonomická rada a též komise, ustavené biskupskou konferencí k dosažení určitého cíle. Ke specifickým úkolům byli jmenováni biskupové-delegáti s tím, že si ke spolupráci mohou jmenovat spolupracovníky z oblasti oboru a vytvořit Radu.

§ 144
a) Hlavními úkoly ČBK jsou: „Rozvoj a ochrana víry a mravů, překládání liturgických knih, podpora a formace kněžských povolání, příprava všeho, co je potřebné pro katechezi, rozvoj katolických univerzit a jiných výchovných institucí, ekumenická práce, vztah k těm, kdo jsou na vedoucích místech ve společnosti, obrana lidského života, míru a lidských práv a péče o to, aby je chránily občanské zákony, podpora sociální spravedlnosti, užívání sdělovacích prostředků atd., to vše jsou témata, která v současné době nabádají k tomu, aby se biskupové v tom, co dělají, spojovali.“
b) Pod vedením generálního sekretáře poskytuje sekretariát ČBK kvalifikovaný servis potřebný k práci biskupů. Tiskové středisko ČBK zajišťuje informační servis v rámci katolické církve (v České republice i v zahraničí), ale také komunikaci se širokou veřejností. ČBK organizuje vydávání vlastních tiskovin a pořádání nejrůznějších akcí. Nedílnou součástí činnosti ČBK je komunikace s biskupskými konferencemi ostatních zemí a organizacemi, které je sdružují (CCEE, COMECE), a s politickou reprezentací České republiky i ostatních států. Úkolem ČBK je být reprezentativním orgánem katolické církve v naší zemi a přispívat k účinnému a kvalifikovanému svědectví víry. V rámci Plenárního sněmu katolické církve v České republice chce být ČBK nápomocna při tvorbě partikulárního práva ve smyslu příslušných ustanovení CIC.předcházející | obsah | následující