ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
2001 
Duchovní situace společnosti 
Rodina, manželství, žena 
Výchova a vzdělání 
Kultura a inkulturace 
Misie, preevangelizace, evangelizace 
Média, komunikace uvnitř církve 
Sociální život, podnikání 
Politický řád 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Humanitární činnost

Dr. Mgr. František Mališ

Humanitární činnost

Z dosavadních jednání jednotlivých zasedání přípravné komise plenárního sněmu byl vytvořen návrh koncepce přípravy a průběhu tohoto sněmu: katolické církve v ČR.
V této koncepci není zahrnuta uceleném způsobem významná a důležitá kapitola, která by měla rozšířit její tématické okruhy a dala by se nazvat: HUMANITÁRNÍ ČINNOST. Tato kapitola by měla zahrnovat pracovní aktivity následujících oborů
· zdravotnictví /církevní nemocnice a ambulance/
· sociální oblast (léčebny dlouhodobě nemocných, sociální ústavy, domovy důchodců, pečovatelská služba - home care: útulky a jídelny pro bezdomovce)
· charitativní činnost /katolické charity,.../;
· misijní činnost /zásilkové služby jednotlivých farností i zájmových skupin, sběrné akce a zásilková služba širšího rozsahu.../
K těmto aktivitám logicky patří i družstevnictví, zaměřené na humanitární činnost /kupř. sociální jídelny, pensiony/ a pomoc církvi. Forma družstevnictví si na rozdíl od církevních a státních finančních dotací získává své peněžní zdroje především vhodnou vlastni komerční činností. Ve své pracovní koncepci se opírá o dobré naše církevní zkušenosti z doby minulé, kupř. arcibiskup Cyril Stojan, biskup Antonín Podlaha, ministr JUDr. František Nosek, plní také výzvu II. Vatikánského koncilu ve smyslu aktivizace laiků a navíc ulehčuje finanční situaci církve.
Navrhujeme proto, aby všechny uvedené aktivity byly zařazeny ve formě ve formě jednoho bloku HUMANITÁRNÍ ČINNOST do koncepce sněmu. Poskytování humanitární činnosti je nedílnou součástí poslání církve ve společnosti. Tato činnost církev v naší společnosti nejen zviditelňuje a získává jí nejvíce sympatií, ale je dokonce uznávána a vyžadována i nevěřicími občany.
Tato humanitární vinnost prakticky prostupuje průřezem celé předložené přípravné koncepce sněmu a zahrnuje celou řadu uvedených témat, kupř. pastorální zaměření, formace apoštolátu zejména laiků, vzrůst víry, ekumenický a sjednocující charakter včetně spolupráce s humanitárními organizacemi jiných církvi v ČR, sociální otázky v našem státě, ekonomické stránky života církve a další.
Zaslat reakci na tento text.