ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
Církev jako svátost spásy a společenství 
Církev jako společenství Božího lidu 
Ekumenismus 
Laici v církvi 
Kněžstvo 
Svatost, řehole, duchovní hnutí 
2001 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Úloha laiků v církvi

Úloha laiků v církvi

Pavel Hradílek, Institut ekumenických studií v Praze

1. Úvod - vymezení pojmů laik a církev pomocí modelů 1 monarchický model
2 kolegiální model
3 komuniální model

2. Vztah obecného a služebného kněžství
různá chápání, napětí mezi nimi

2.1 Laik jako člen Božího lidu
historický přehled pojetí laika v přehledu Petera Neunera (Neuner, P.: Laici a klérus? Společenství Božího lidu, Praha, Vyšehrad, 1997)

2.2 Instrukce k některým otázkám o spolupráci laiků na službě kněží (Vatikán 15. 8. 1997, česky zvláštní příloha Světla v r. 1988)

2.3 Ústava katolické církve
(česky viz: Cestou ke katolické ústavě, Teologický sborník 1/99, CDK Brno, str. 88 - 98; Getsemany 7-8/99, Sít' Praha, str. 182-193)

3. Závěr - Jak dál? (prosím o spoluvytváření této části) proudy ve světové i domácí církvi
potřeba vzdělání, dialogu, odpovědného tvůrčího přístupu
Zaslat reakci na tento text.