ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
2001 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

4% menšina

Vážená přípravná komise!
Děkuji za Vaše pozvání k účasti na zasedáni přípravné komise pro plenární sněm katolické církve v ČR. Z dalšího pročtení zaslaných materiálů však mohu chápat význam své účasti jako čistě nominální. Takto totiž interpretuji "formulováni otázek a problémů bez nároku na kritické hodnocení a řešeni" a nevím, co bych 5 minut povídal o "organizaci a činnosti sněmovních výborů"...
Přesto však nechci být k tomu lhostejný a aspoň dopisem vyjádřit svůj názor na možnost evangelizace společnosti. Úspěch evangelizace nepochybně závisí na umění oboustranně naslouchat. Nemohu však nevidět, že církev je uzavřená k realitě dnešní doby a naslouchá spíše jen svým vyvoleným. Neslouží všem a není vnímavá k přirozené rozmanitosti a nešablonovanosti života. Zvláště je to výrazné na apriorně negujícím přístupu k lidem gay/lesbické orientace, resp. jejich orientaci, která je však s nimi bytostně spojena z Boží vůle. Tento přístup je navíc živen zarážející nevědomostí a předsudky neuvěřitelného kalibru, neboť se nejedná o mravní zvrácenost /tu lze připsat homosex. chování heterosexuálů/, nemoc ani vadu /nemoc omezuje člověka v životě, zde však netolerantní část společnosti omezuje život těchto normálně jsoucích lidi/. Protože sám patřím k těmto lidem a dobře znám jejich problémy, životní osudy i šťastná partnerství, musím být k vyslovení tohoto názoru oprávněný. Pozitivní přístup k této problematice naštěstí našlo křesťanské sdružení "Logos", které však má podporu českobratrské církve evangelické, byť s převahou katolicky věřících gayů a lesbiček a sdružení "SOHO", které však není zakotveno v křesťan. ideálech /chci říct idejích/, ale prokázalo nejvíce odvahy k pozitivnímu přístupu. V příloze Vám zasílám čtvrtletník Logosu. SOHO vydává měsíčně časopis SOHO revue, obsahově též hodnotný.
Zaslat reakci na tento text.

V .Knotek
Nechápu proč tento příspěvěk má nadpis "4% menšina"!? Proč tam není otevřeně napsaný název? Jak může někdo vědět, že je to zrovna 4% skupina? Myslím, že by se mělo o homosexualitě hovořit v církvi otevřeněji, i když vím, že to není jednoduchá problematika.