ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
Sněm české katolické církve 
Katolický týdeník 
Arcidiecézní zpravodaj Praha 
OLDIN 
IKD 
Diecézní zpravodaj Plzeň 
OKNO 
Aktuality: SETKÁNÍ 
AD 
Farní časopisy 
Ostatní 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Sněm české katolické církve. Obnova synodality 47

Miloš Raban

Formulace témat

Odpovědnost za církev řeší koncilový dokument Světlo národů (Lumen gentium) a problémům odpovědnosti křesťanů za společnost se věnuje pastorální konstituce Gaudium et Spes (Radost a naděje). Jednotlivé sněmovní předlohy jsou prozatím formulovány podle koncilových a pokoncilních dokumentů, jež rozvádějí koncilové konstituce a řeší prakticky všechna aktuální témata naší doby. Zpracovat zadání předloh bylo svěřeno odborným komisím našich špičkových teologů . Poté budou předlohy zveřejněny a bude se o nich diskutovat ve sněmovních kroužcích; odborné instituce provedou průzkumy u různých skupin našich občanů .předcházející | obsah | následující