ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Modlitba za plenární sněm

Denní modlitba za sněm

Všemohoucí Bože, Otče, Synu a Duchu svatý,
vyslyš naše hlasy a pomoz církvi v naší zemi
k oživení víry a růstu Tvého království.
Dej, ať sněm a všichni, kdo se na něm podílejí,
poznají sílu Tvé milosti a pomoci.

Pomoz nám moudře poznávat Tvou vůli,
ukaž nám cesty, po kterých máme jít,
veď a žehnej svému lidu na každém kroku v tomto velikém úsilí,
aby se Tvá církev stala živým nástrojem
evangelizace a obnovy, světlem světa, kvasem a solí země
ke Tvé slávě a k posvěcení všech věřících.
Amen

(Nemocní mohou připojit):
Své bolesti i slzy, své úzkosti i naděje,
všechno těžké i požehnané, co patří k mému kříži,
chci obětovat z celého srdce za církev, za Svatého otce,
za naše biskupy, kněze a jáhny a za všechny služebníky církve
a za dobré ovoce plenárního sněmu církve v naší vlasti.