ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
2001 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Liturgie

Několik návrhů témat

Boží slovo v české církvi
Projednat způsob, místo (kostel, fara, vhodná rodina) a vhodný čas pro využití schopných laických absolventů KTF UK a jáhnů pro práci s Písmem. Účast věřících na bohoslužbě slova, i když je spojena s možností svatého přijímání, není běžná. Zejména v místech,kde je možno hromadnou dopravou se dostat snadno na mši svatou, je účast malá. Vytrvalost, úsilí o úroveň, trvalá podpora duchovního správce při nedělní mši svaté a důvěra v pomoc Ducha svatého a Panny Marie může překonat současné podceňování bohoslužby slově věřícími (některými).

Liturgie v české církvi
Kněz má pro výkon své služby příslušné knihy s rubrikami. Neznám zatím nějaký schválený rámcový formulář s rubrikami pro akolytu nebo jáhna, který by usnadnil a také sjednotil bohoslužbu slova spojenou s možností svatého přijímání pro přítomné, navrhuji jeho vypracování.
· navrhuji, aby trvalému jáhnu bylo povoleno posloužit věřícím svátostí nemocných.
· denní modlitbu církve se modlí stále více laiků. I když laici nejsou vázáni povinností, některým působí potíže ve svědomí neúmyslné chyby různými záměnami a snaží se je napravit či vykompenzovat jinými chybami, už vědomými. Snad by to vyřešil vhodný článek v Katolickém týdeníku s příslušnou informací.
· projednat jednoznačné pokyny: zda, kdy, jaký koncert může duchovní správce povolit v kostele, kde je běžně uchováváno Sanctissimum. Zda a za jakých podmínek se může na takovém koncertě v kostele podílet křesťan, profesionální umělec. Zatím jsem byl svědkem, že Sancitissimum ve svatostánku nikomu „nevadí“.

Druhý vatikánský koncil obnovil službu trvalých jáhnů. Rozhodnutí koncilu se uvádí v české církvi do života. Navrhují zařadit k projednání téma
Služba a život trvalých jáhnů v české církvi a jejich výchova · řád výchovy trvalých jáhnů v české církvi
· trvalé jáhenství v české církvi
· služba trvalých jáhnů
· život trvalých jáhnů
· podpora jáhenských povolání
· církevní studium a pastorační výchova
· trvalá formace jáhnů

Obecní úřady i na venkově, aktivní amatéři na školách a jinde vydávají pravidelně i nepravidelně vícestránkové výtisky s nejrůznějším obsahem. Výtisků bývá od desítek kusů do stovek, jde-li třeba o aktivní obecní úřad na vesnici, distribuce podle úvahy vydavatele a často zdarma. Pro snaživé redaktory amatéry nebývá vždy snadné tiskovinu zaplnit vhodnými články či obrázky. Myslím, že by bylo vhodné pokusit se navázat kontakt s takovým „vydavatelem“ a nabídnout mu spolupráci formou pravidelně příp. příležitostně dodávaných článků s křesťanskou tématikou. Proto navrhuji téma Občasníky a periodika organizací a institucí.
Pro mravní a náboženskou výchovu ve školách uvážit možnost spolupráce v předmětu občanská výchova. V 6. – 9- třídě ZŠ jsou v osnovách občanské výchovy témata seznamující s křesťanstvím všechny žáky. Učitelky jsou pro takovou výuku málo vybaveny, některým je křesťanství cizí. Proto jsou tato křesťanská témata v občanské nauce probírána buď zkresleně, nebo vůbec ne. Uvážit možnost a vhodnost nabídnout vedení školy ochotu: ve třídách za účasti příslušného vyučujícího probrat podle osnov křesťanská témata třeba v jedné vyučovací hodině každé 3 až 4 týdny. Ověřil jsem si tuto praxi jeden školní rok ve třídách 6. až 8. (9. třída ještě nebyla).

Mgr. Ing. Miroslav Krejčík
Zaslat reakci na tento text.