ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
Sněm české katolické církve 
Katolický týdeník 
Arcidiecézní zpravodaj Praha 
OLDIN 
IKD 
Diecézní zpravodaj Plzeň 
OKNO 
Aktuality: SETKÁNÍ 
AD 
Farní časopisy 
Ostatní 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Sněm české katolické církve. Obnova synodality 43

Miloš Raban

Co dělají sněmovní kroužky?

Práce sněmovních kroužků je rozdělena podle sněmovního procesu do tří fází: formační, přípravné a sněmovní. Úkolem formační fáze je seznámit se s obsahem nejdůležitějších koncilních dokumentů a jejich reflexe v meditaci a v diskusi. V roce 1999 dostali animátoři do ruky pracovní materiál určený pro formaci sněmovních kroužků. Sledoval dvě hlavní linie: hlavní témata II. vatikánského koncilu a Velkého jubilea roku 2000. Pro další léta budou připraveny materiály, O liturgii, O Božím slovu a O církvi v dnešním světě.
Plodem této formační reflexe je nejen získat schopnost práce s církevními dokumenty, ale i uplatňovat je v další činnosti kroužku, v aktivitách v místním společenství nebo ve formě písemného příspěvku pro přípravnou komisi, kde budou využity jako podklad pro zpracování tematických dotazníků a tvorbu sněmovních předloh.
Ve sněmovní fázi budou sněmovní kroužky připomínkovat projednávané předlohy. Na jejich reakce bude brán zřetel v konečném usnesení.předcházející | obsah | následující