ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
První zasedání 
Přípravná komise Plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
Sekretariát Plenárního sněmu 
Jednací řád 
Personální obsazení sekcí 
Zápisy ze zasedání 
Volby do Plenárního sněmu 
Liturgie Plenárního sněmu 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Jednací řád

čl. 1. Úkoly Sekretariátu
Sekretariát je pomocný orgán Plenárního sněmu katolické církve v ČR (dále jen sněmu). Podle Jednacího řádu sněmu připravuje a zajišťuje náležitosti pro svolání a jednání všech zasedání sněmu (podle Plánu průběhu plenárního sněmu). Jedná se o jmenování předsedy sněmu, jednací řád PS, seznam členů, hostí a personálního obsazení sekretariátu sněmu, místo, datum a program prvního plenárního zasedání, dislokace a harmonogram činností sněmu, předlohy věcí k projednávání, pořadí a metodu jejich projednávání a přepracovávání předloh. Dále pak stanoví upravenou metodu zpracovávání materiálů pro sněmovní kroužky, vyhodnocování jejich diskusí a připomínek, reakcí médií a korespondence a dále strategii medializace a technicko-organizační zajištění, finanční plán a jeho krytí a zajištění duchovního rozměru sněmu.

čl. 2. Struktura a funkce sekretariátu:
1. Sekretariát se skládá z organizační, redakční, liturgické a informační sekce. Sekretariát podléhá předsedovi sněmu, který řídí jeho činnost a jmenuje jeho členy: (místopředsedu sněmu), sekretáře sněmu, který koordinuje práci sekretariátu, generálního sekretáře ČBK, který koordinuje program ČBK během zasedání sněmu, koordinátora redakční sekce, který vede redakční sekci, koordinátora organizační sekce, který koordinuje činnost organizační sekce, ceremonáře, který vede liturgickou sekci, a mluvčího sněmu, který koordinuje informační sekci a zajišťuje styk se sdělovacími prostředky.
2. Sekretariát sněmu připravuje programy plenárních zasedání sněmu a zasedání sekcí a sněmovních komisí jmenovaných sněmem. Sekretář zpracovává a distribuuje materiály po schválení ČBK na všechna zasedání sněmu (a koordinuje organizační sekci).
3. Jednací řád sekretariátu: Předseda svolává a řídí zasedání sekretariátu a schvaluje jeho program. Sekretář navrhuje předsedovi jeho svolání a stará se o přípravu programu. Na svém zasedání sekretariát projednává program věcí k projednání na sněmu a předseda schválí jeho usnesení. Jemu a sekretáři sněmu posléze předá zápis z jednání.
4. Jednotlivé sekce sekretariátu se řídí obdobně jednacím řádem sekretariátu. Koordinátor sekce nebo z jeho pověření sekretář sněmu svolává a řídí zasedání sekcí, které podle svého zaměření koordinují činnost sněmovních komisí. (Členové sekcí jsou předkladatelé a navrhovatelé věcí k projednání).
5. Sněmovní komise jsou skupiny pověřené zpracováním jednotlivých předloh věcí k projednání. Sněmovní komisi vede navrhovatel věci k projednání, který je členem sněmu. Členové sněmovní komise jsou předkladatel a experti jmenovaní předsedou na návrh členů sněmu nebo sekretariátu sněmu.
a) Organizační sekce organizuje průběh sněmu. Vede ji koordinátor organizační sekce. (Členové jsou navrhovatelé a předkladatelé a zpravodajové předloh věcí k projednání). Organizační sekce zpracovává své úkoly, (jak určí zejména Plán průběhu sněmu), a to především: dodržování jednacího řádu sněmu, vnitrosprávních náležitostí, logistiky, harmonogramu všech termínů, kanonickému průběhu voleb, dokumentace, archivování, finančního rozpočtu a zajištění přípravy a průběhu sněmu. Organizuje zasedání sekretariátu, sněmovních komisí a plenárních zasedání. Jejich závěry předává sekretariátu. (Vydává také materiály pro jednotlivá zasedání. Shromažďuje a vyhodnocuje reakce médií a korespondenci veřejnosti a předává je redakční sekci.) Napomáhá při organizaci struktury sněmu. (Organizační sekci vede přímo sekretář sněmu, kterému jsou mimo další sekce přímo podřízeni zapisovatelé, experti a zaznamenává připomínky jejich i ostatních sekcí. Připravené texty s variantami řešení zasílá sekretariátu a navrhuje sněmu prioritu jejich projednávání. Vedoucí sněmovních komisí přidělují úkoly a koordinují činnost jejích členů. Svolává a řídí jejich zasedání obdobně podle jednacího řádu sekretariátu a po projednání s koordinátorem připravuje program. Jemu a sekretáři sněmu posléze předá zápis z jednání).
b) Redakční sekce. Vede ji koordinátor redakční sekce, který jmenuje její členy. Redakční sekce vypracovává materiály pro jednotlivá zasedání, zapracovává připomínky a provádí konečnou redakci. Připravené texty s variantami řešení zasílá sekretariátu a navrhuje sněmu prioritu jejich projednávání.
c) Informační sekce. Vede ji mluvčí sněmu. (Členové jsou redaktoři médií.) Informační sekce věnuje svou péči veřejnosti prostřednictvím redakcí médií a jejich pracovníků, kteří se účastní medializace průběhu sněmu. Vydává zprávy o průběhu sněmu, připravuje pořady v rozhlase a v televizi a komentuje sněmovní jednání. Shromažďuje a vyhodnocuje reakce médií a korespondenci veřejnosti a předává je redakční sekci.
d) Liturgická sekce: Vede ji sněmovní ceremonář. Liturgická sekce vypracovává a realizuje duchovní program zasedání sněmu a celého jeho průběhu a připravuje a koordinuje jeho liturgii.

čl. 3. Zahájení činnosti sekretariátu a ukončení činnosti přípravné komise.
Předseda sněmu dostane od ČBK pověření ke svolání sněmu, obdrží od ní plán jeho průběhu a pak na něj pozve všechny právem stanovené a zvolené účastníky a jmenuje členy sekretariátu sněmu. Přípravná komise sněmu pak předá veškerou agendu přípravy sněmu sekretariátu sněmu.