ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
První zasedání 
POSELSTVÍ Z PRVNÍHO ZASEDÁNÍ PLENÁRNÍHO SNĚMU 
Všeobecné informace 
Materiály prvního zasedání 
Tiskové zprávy 
Sněmovní zpravodaj 
Přípravná komise Plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
Sekretariát Plenárního sněmu 
Liturgie Plenárního sněmu 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Tisková zpráva 9. 7. 2003

Čtvrtý den jednání plenárního sněmu na Velehradě Velehrad: Delegáti zasedání plenárního sněmu (PS) začali již čtvrtý den jednání účastí na pravidelné mši v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě. Plzeňský biskup František Radkovský při ní promluvil o tom, že kultura konzumu a hromadění bohatství je vždy pro člověka velkým pokušením a nakonec i značným handicapem v duchovním životě. Zdůraznil také fakt, že všichni delegáti sněmu jsou skutečnými služebníky církve, protože svou prací zde na Velehradě přispívají k prospěchu naší církve.
Do dopoledního jednání v plénu bylo přihlášeno 23 příspěvků. Se zájmem delegátů se mimo jiné setkal příspěvek pražského světícího biskupa Václava Malého, který navrhl následující priority dalšího sněmovního procesu:
1. Analýza naší doby a společnosti - analyzovat též jevy jako jsou např. nová náboženskost a přístup k lidem, kteří se nechtějí identifikovat s církví a přesto touží po duchovním zakotvení
2. Profil kněze - vedle známých požadavků na jeho duchovní, intelektuální a lidskou zralost pravdivě zmapovat, co věřící od něho očekávají a současně zhodnotit vnímání kněze ze strany nevěřící společnosti
3. Výchova a hledání pastoračních pomocníků - vnímat jejich službu též jako povolání a zároveň laikům nabídnout větší prostor pro zásadní spolurozhodování v životě církve
4. Finanční solidarita - uvažovat o vytváření efektivní sítě většího podílu věřících na financování potřeb církve, jejích různých aktivit apod. a zároveň vytvořit strukturovanou finanční solidaritu mezi slabšími a finančně silnějšími farnostmi a diecézemi, která by vycházela ze spontánní spoluzodpovědnosti věřících
5. Analýza mediální situace a zacházení s ní - zhodnotit význam médií pro působení církve a zároveň zhodnotit, jak ovlivňují média myšlení a chování věřících
Další delegáti hovořili ve svých příspěvcích o rozličných tématech souvisejících s životem katolické církve u nás: širší uplatnění trvalých jáhnů v naší církvi, větší otevřenost řeholních komunit navenek, pastorace nemocných osob a zdravotnického personálu, výraznější začlenění vysokoškolské mládeže do koncepce Sekce pro mládež České biskupské konference atd.
V závěru dopoledního bloku jednání se delegáti spojili v modlitbě Anděl Páně s posluchači Radia Proglas, které ji vysílalo přímým přenosem ze Slovanského sálu velehradského kláštera.
Delegáti dnes rovněž obdrželi k připomínkování první návrh textu Velehradského poselství PS, které má shrnout nejvýznamnější podněty, které jednání na Velehradě přineslo.
Odpolední jednání bylo opět rozčleněno do tématických skupin, které se zaměřily především na aktuální pastorační otázky české církve.
Na závěr programu dnešního dne je v místní bazilice od 21.00 hodin připraven duchovní program "společného zpytování svědomí české církve".