ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
Sněm české katolické církve 
Katolický týdeník 
Arcidiecézní zpravodaj Praha 
OLDIN 
IKD 
Diecézní zpravodaj Plzeň 
OKNO 
Aktuality: SETKÁNÍ 
AD 
Farní časopisy 
Ostatní 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Sněm české katolické církve. Obnova synodality 53

Miloš Raban

Kdy bude sněm?

Sněmovní proces je rozdělen na formační, přípravnou a sněmovní fázi. Sněm bude zasedat, až bude dobře připraven, a to nelze předem určit, neboť formační a přípravná fáze je dobou hledání, kterou nelze předem stanovit. Termíny lze určovat proto jen postupně po krocích. Hlavní termíny (kán. 441,4° CIC) harmonogramu sněmovních příprav jsou postupně stanovovány Českou biskupskou konferencí. Významné body dosavadního průběhu a plánu sněmovního procesu jsou tyto:
· červen 1991 Olomouc, únor 1992 Praha: rozhodnutí biskupské konference České a Slovenské federativní republiky svolávat sněmy a fóra za účasti co největšího počtu laiků,
· listopad 1995 Olomouc: rozhodnutí České a Slovenské biskupské konference o svolání paralelních plenárních sněmů na téma zakořenění křesťanských hodnot v našich národech,
· leden 1996 Praha: rozhodnutí o svolání plenárního sněmu katolické církve v České republice a ustanovení vedení přípravné komise,
· květen 1996 – únor 1997, Praha, Olomouc, Brno: šest brainstormingových zasedání vybraných osobností a laických teologů o koncepci plenárního sněmu,
· říjen 1996, Řím: schválení plenárního sněmu Apoštolským stolcem,
· prosinec 1996, Praha: schůzka mediálních pracovníků na téma medializace sněmu,
· leden 1997, zasedání ČBK, Praha: ustanovení skupiny pro tvorbu jednacího řádu PKPS,
· květen 1997 Králíky: studijní zasedání ČBK o koncepci plenárního sněmu,
· červenec 1997, zasedání ČBK, Velehrad: vyhlášení zahájení sněmovního procesu, dekretu o svolání plenárního sněmu (KT 31/97) a dokument o jeho přípravě a průběhu,
· říjen 1998 Velehrad, zasedání ČBK: schválení jednacího řádu a personálního obsazení PKPS a Koncepce přípravy a průběhu plenárního sněmu,
· prosinec 1997, zasedání sekretariátu PKPS v Praze: projednání plánu přípravy plenárního sněmu,
· duben 1998: zřízení kanceláře sekretariátu PKPS v Praze, ČBK, Thákurova 6,
· leden 1998, zasedání tematické sekce PKPS v Praze: zřízení čtyř odborných komisí O církvi, O liturgii, O Božím slovu, O církvi ve světě,
· březen 1998, schůzka moderátorů pastorální sekce v Praze: výzva k formaci sněmovních kroužků,
· září 1998, studijní zasedání ČBK v Kroměříži: projednání metodiky zpracování zadání témat a plánu přípravy plenárního sněmu,
· prosinec 1998, zasedání sekretariátu PKPS v Olomouci: schválení materiálu pro sněmovní kroužky,
· květen 1999, studijní zasedání ČBK v Praze: projednání zadání témat O církvi, O božím slovu, O liturgii, O církvi ve světě,
· prosinec 1999, zasedání sekretariátu PKPS v Praze: schválení materiálu pro sněmovní kroužky pro rok 2000.

Plán:

· 2000 - diskuse o zadání dokumentu O naší církvi (koncilová konstituce Lumen gentium) ve sněmovních kroužcích,
· 2001 -. diskuse dokumentu O naší církvi v České republice (dokument vyplývající z koncilové konstituce Gaudium et spes),
· 2002 - diskuse O božím slově a O liturgii v naší církvi (koncilová konstituce Dei Verbum a Sacrosanctum Concilium),
· 2003 - zpracovávání předloh na základě výsledků diskusí ze sněmovních kroužků a historických a sociologických průzkumů a analýz. Česká biskupská konference mezitím stanoví jednací řád plenárního sněmu . Na to zvolí předsedu sněmu z diecézních biskupů (kán. 441,1° CIC). Předseda musí být schválen Apoštolským stolcem (kán. 441,3° CIC).
· 2004 - zahájení sněmovní fáze. Předseda sněmu podle jednacího řádu provede nejdříve volby volitelných účastníků plenárních zasedání a volby do sněmovních grémií a pak všechny pozve na ustanovující plenární zasedání na jehož programu bude schválení Plánu průběhu plenárního sněmu.
· 2004 - 2010 bude podle množství práce probíhat komisní a plenární projednávání a schvalování dokumentů. Plenární zasedání budou přibližně dvakrát do roka. Jejich usnesení bude přezkoumáno Apoštolským stolcem a slavnostně vyhlášeno na zakončení sněmu. Podle rozhodnutí metropolitů mohou být svolány provinční sněmy české a moravské provincie a podle rozhodnutí diecézních biskupů diecézní synody jednotlivých biskupství. Tyto sněmy mohou probíhat jak paralelně, tak následně.předcházející | obsah | následující