ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
První zasedání 
POSELSTVÍ Z PRVNÍHO ZASEDÁNÍ PLENÁRNÍHO SNĚMU 
Všeobecné informace 
Materiály prvního zasedání 
Instrumentum Laboris 
Příspěvky z prvního zasedání 
Pondělí, 7. 7. 2003 
Úterý, 8. 7. 2003 
Středa, 9. 7. 2003 
Výstupy z tématických skupin 
Tiskové zprávy 
Sněmovní zpravodaj 
Přípravná komise Plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
Sekretariát Plenárního sněmu 
Liturgie Plenárního sněmu 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Klára Fantová

Z účasti na různých diecézních i celorepublikových setkáních mládeže jsem nabyla pohnání, jak moc si mladí lidé váží toho, když mezi ně přijede jejich biskup. Jsme vděčni za každý projev zájmu, za předávání zkušenosti v katechezích, za všechen čas biskupů i ostatních kněží věnovaný s opravdovým zájmem a láskou.
Zároveň máme před očima slova římského biskupa, Jana Pavla II., který se velmi často obrací k mládeži s radikálními slovy důvěry. Nechceme důvěru vkládanou papežem v mladé lidi zklamat. Mladé toužící srdce může mít obrovskou sílu, ale potřebuje vedení, pomoc.
Pastorační plán Sekce pro mládež vydaný ČBK o situaci po roce 1989 říká: Církev nesmí zaspat, ale musí nabídnout mladému člověku „srdce i ruku“, protože mladí lidé od církve mnoho očekávají a církev očekává mnoho od mladých. Důležité je podat mladým lidem ruku konkrétním způsobem, aby věděli, že církev se o ně zajímá, počítá s nimi i s jejich aktivitou. (s. 10).
Církev naší země vedená Duchem svatým na tento důležitý moment v dějinách naší vlasti odpověděla ustanovením Sekce pro mládež České biskupské konference. Mladým byla dána příležitost společného setkávání a prožívání víry na Diecézních centrech života mládeže. Svým přínosem přispívají i řeholní společenství, nová církevní hnutí a komunity. Každá tato příležitost, včetně nejrůznějších společných akcí ať na diecézní, národní či mezinárodní úrovni, je výrazným posílením víry mladého člověka, rozšíření o zkušenost živé církve, komunikace, spolupráce.

K tomu, aby pastorace mládeže rozvíjená v naší církvi přinášela i v budoucnosti hojné plody, existuje několik podstatných momentů, z nichž některé bych ráda zdůraznila:

· Prvním z nich je zvláštní formace kněží a jejich vyčlenění k tomuto úkolu. Pracovat s mladými lidmi není mnohdy nejlehčí, proto je nutná zvláštní pozornost přípravě kněží k této práci. Ne každý kněz však tíhne k tomuto poslání, proto je důležité vyhledávání možných kněží soustředit již do období studia a formace kandidátů kněžství. Je zde možná námitka, že se již dnes potýkáme s malým počtem kněží a vyčlenění kněží pro mládež by současnou situaci ještě zhoršila. Jde však o investici pro budoucnost a pak, pokud se mladí budou na své cestě setkávat s kněžími, kteří s nimi budou pracovat, vést je a budou jim naslouchat, může to jedině přispět k duchovním povoláním.
· Druhou důležitou věcí je skutečnost, že mladé lidi mohou nejvíce oslovit zase mladí lidé. Proto je nesmírným vkladem formace animátorů mládeže. Nemůžeme a nechceme vše vkládat na kněze, ale dobře připravený animátor může velkým podílem přispět v pastoraci svých vrstevníků. Je nutná podpora aktivit, jako jsou např. diecézní kurzy animátorů a Studijně-formační kurz, které se úkolu formace pracovníků s mládeží věnují.
· Při našich setkáních ve sněmovních kroužcích jsme se také dostali k otázce vzdělání ve víře. Cítíme zde velký handicap. Člověk, který nezná svoji víru, ji neumí obhájit a často ji opouští. Bylo by dobré rozšířit možnosti vzdělání v podobě různých kurzů, seminářů, besed a existující příležitosti náležitě propagovat.
· Pochopitelně nejen vzdělání, ale hlavně modlitba je podstatnou součástí života křesťana. Setkávání s vrstevníky, společná modlitba, sdělování zkušeností, diskuse, společné zažívání přítomnosti Krista – to jsou vzácné dary společenství, které bohužel ne každý má možnost navštěvovat. Podpora vzniku nových i fungování existujících společenství skrze připravené animátory a kněze věnující se pastoraci mládeže výrazně přispívá k formování mladých lidí, velmi pozitivně ovlivňuje jejich sebepoznání, poznání života církve i vlastního povolání.

Vím, že mladí jsou mnohdy přehnaně kritičtí, nároční, dělají chyby plynoucí z jejich nezkušenosti. Je dobré ukázat jim směr, dát šanci se realizovat. Věřím, že každé úsilí vynaložené do pastorace mládeže přinese hojný užitek. Mnoho dobrého již bylo vykonáno a pevně věřím, že mnoho dobrého nás ještě čeká.

Návrhy pro hlasování:
· Zvláštní formace kněží a jejich vyčlenění k pastoraci mládeže. Pracovat s mladými lidmi není mnohdy nejlehčí, proto je nutné zvláštní pozornost přípravě kněží k této práci. Ne každý kněz však tíhne k tomuto poslání, proto je důležité na tuto skutečnost pamatovat již při studiu a formaci kandidátů kněžství. Představení seminářů, spirituálové nechť pomáhají s vyhledáváním studentů, kteří mají dary pro tuto práci. Tito studenti by se pak již během studia v rámci praxe účastnili na aktivitách mládeže při různých setkáních, na Diecézních centrech mládeže či na Diecézních centrech života mládeže. Další možností by byla jejich účast na některých přednáškách v rámci Studijně – formačního kurzu.
· Formace animátorů mládeže. Mladé lidi mohou nejvíce oslovit zase mladí lidé. Proto je nesmírným vkladem formace animátorů mládeže. Nemůžeme a nechceme vše vkládat na kněze, ale dobře připravený animátor může velkým podílem přispět v pastoraci svých vrstevníků. Je nutná podpora aktivit, jako jsou např. diecézní kurzy animátorů a Studijně – formační kurz, které se úkolu formace pracovníků s mládeží věnují.
· Vzdělání ve víře. Člověk, který nezná svoji víru, ji neumí obhájit a často ji opouští. Bylo by dobré rozšířit možnosti vzdělání v podobě různých kurzů, seminářů, besed a existující příležitosti náležitě propagovat.
· Podpora společenství. Setkávání s vrstevníky, společná modlitba, sdělování zkušeností, diskuse, společné zažívání přítomnosti Krista – to jsou vzácné dary společenství, které bohužel ne každý má možnost navštěvovat. Podpora vzniku nových i fungování existujících společenství skrze připravené animátory a kněze věnující se pastoraci mládeže výrazně přispívá k formování mladých lidí, velmi pozitivně ovlivňuje jejich sebepoznání, poznání života církve i vlastního povolání.
Zaslat reakci na tento text.