ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
Sněm české katolické církve 
Katolický týdeník 
Arcidiecézní zpravodaj Praha 
OLDIN 
IKD 
Diecézní zpravodaj Plzeň 
OKNO 
Aktuality: SETKÁNÍ 
AD 
Farní časopisy 
Ostatní 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Sněm české katolické církve. Obnova synodality 51

Miloš Raban

Současná sněmovní strategie katolické církve

Protože se papež Jan XXIII. rozhodl pro reformu církve směrem odshora a svolal II. vatikánský koncil bez předchozích přípravných sněmů v jednotlivých zemích a diecézích, rozhodli se také naši biskupové v pokračování tohoto směru reformy shora . Byl tudíž v naší republice nejdříve svolán plenární sněm a poté by měly následovat provinční a diecézní . Tento postup byl zvolen také z důvodů technicko-ekonomických a personálních možností. Spektrum úkolů se musí nejdříve popsat a pak systematicky řešit. Je třeba průběžně analyzovat a vyhodnocovat zpětné vazby, prostředí sněmu a církve.
Církev a společnost musí být seznámena s tím, co je plenární sněm. Je třeba položit důraz na proces přípravy a zrání, vytvořit v přípravné fázi všechny podmínky pro zahájení sněmu, zkoncipovat cílový model naší církve, s čímž souvisí také ekonomické stránky života církve. Je zapotřebí dodržovat vytrvalý a neúhybný postup k realizaci vize církve.
V předlohách a dokumentech musí být výsledky sněmu adresné, stručné a jasné. Pro jeho kontinuitu je zapotřebí zachovat potřebnou personální a strukturální návaznost sněmovního procesu. Toky informací během sněmovního procesu mají vést už v jeho průběhu k oživení církve a společnosti. Vyhodnocením reakcí věřících a formulováním jejich základních potřeb se stanoví priority sněmovních témat.
S přihlédnutím ke koncilním a pokoncilním dokumentům církve a ke zkušenosti naší i cizí se vytvoří pro tato témata návrhy sněmovních schémat. Ponořením veřejnosti do problémů a návrhů na jejich řešení se přispěje k zvýšení zájmu o život církve, ke změně smýšlení a k postupné proměně života církve. Návrhy schémat se předloží k diskusi nejširší veřejnosti a shromáždí se připomínky. Zapracováním připomínek do návrhů schémat se vytvoří základní schémata pro jednání sněmu. Tak se dosáhne dalšího vlivu na proměnu smýšlení: projednaná schémata se dají opět k široké diskusi.
Schémata zhodnocená a obohacená diskusí se sněmu předloží k závěrečnému projednání a schválení. Schválené dokumenty se stanou základem dalšího života církve a jejího vlivu na společnost.předcházející | obsah | následující