ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
První zasedání 
POSELSTVÍ Z PRVNÍHO ZASEDÁNÍ PLENÁRNÍHO SNĚMU 
Všeobecné informace 
Materiály prvního zasedání 
Instrumentum Laboris 
Příspěvky z prvního zasedání 
Pondělí, 7. 7. 2003 
Úterý, 8. 7. 2003 
Středa, 9. 7. 2003 
Výstupy z tématických skupin 
Tiskové zprávy 
Sněmovní zpravodaj 
Přípravná komise Plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
Sekretariát Plenárního sněmu 
Liturgie Plenárního sněmu 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Mgr. Marie Špačková

Vážení přítomní,
Včera jsem byla přítomna v pracovní skupině s tématem „Katecheze, křesťanská výchova, církevní školy a vzdělávání věřících“, kde zazněla většina návrhů a připomínek k tomuto tématu. Proto se nyní omezím jen na to, na co řeč nepřišla.

Připomínka k § 45
Při ČBK existuje Katechetická sekce, jejímž posláním je pečovat o to, co přesahuje možnosti jednotlivých diecézí. Jedním z hlavních poslání této sekce je podle mého názoru mj. trvale pečovat o školení a pořádání studijně-formačních kurzů v oblasti katecheze pro pracovníky diecézních katechetických center, stejně jako to dělá Sekce mládeže pro pracovníky diecézních center mládeže.
Domnívám se, že je nutné řešit personální obsazení této sekce tak, aby kněz pověřený jejím vedením byl pro tuto službu vyčleněn, mohl se jí plně věnovat a měl i odpovídající tým spolupracovníků. Katecheze je dost významná sféra evangelizačního poslání církve, a tak si myslím, že si to zaslouží.
Dále vidím jako nezbytné umožnit vyšší katechetické vzdělání kněžím, kteří mají katecheticko-pedagogické předpoklady, a také laikům, kteří by mohli v diecézích na tomto poli sloužit. Základní teologické vzdělání je k tomuto účelu nedostatečné. Jen tak budeme moci zajistit odborníky pro sestavování osnov, programů a pomůcek pro tolik potřebné vzdělávání a nejrůznější typy katecheze a náboženské výuky různých věkových skupin – od dětí, přes mládež až po seniory.

Pokud jde o kapitolu 11, tj. §§ 43 až 50, navrhuji její přepracování a nové strukturování tak, aby bylo zřejmé, které odstavce se týkají katecheze a vzdělávání, a které církevního školství. Obě tyto problematiky si zasluhují samostatnou kapitolu.

Návrh - k § 97a doplnit větu:
Specifické poslání uprostřed světa pak plní členové sekulárních institutů, kteří odborným a obětavým vykonáváním nejrůznějších zaměstnání a současně odevzdáním se Pánu prostřednictvím slibů evangelních rad působí také tam, kam se nedostanou řeholníci a řeholnice a kde by veřejně zasvěcené osoby narážely na předsudky, které lidé mají proti církvi a všemu, co s ní souvisí.
Zaslat reakci na tento text.