ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
První zasedání 
POSELSTVÍ Z PRVNÍHO ZASEDÁNÍ PLENÁRNÍHO SNĚMU 
Všeobecné informace 
Materiály prvního zasedání 
Instrumentum Laboris 
Příspěvky z prvního zasedání 
Výstupy z tématických skupin 
Úterý, 8. 7. 2003 
Středa, 9. 7. 2003 
Tiskové zprávy 
Sněmovní zpravodaj 
Přípravná komise Plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
Sekretariát Plenárního sněmu 
Liturgie Plenárního sněmu 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Zasvěcený život v místní církvi

Připomínky z pléna k tématu Zasvěcený život jsme nedostali, proto vycházíme z textu IL.

Konkrétní návrhy
1. Sněm si je vědom toho, že život místní církve bez různých forem zasvěceného života je neúplný. (Jedná se o doplnění výčtu v poznámce pod čarou.)

2. Domníváme se, že je potřeba informovat o různých formách zasvěceného života, protože lidé ji po čtyřicetileté devastaci neznají.

3. V případě, že nebude přijat návrh na vypuštění § 133 až 144, požadujeme zakomponovat také kapitolu o konferenci vyšších řeholních představených jako nedílné součásti místní církve.

4. Návrh – zařadit jako § 97c):
Pro specifický ráz sekulárních institutů a individuálních forem zasvěceného života se jeví vhodné, aby si tito zřídili vlastní koordinační orgán na úrovni ČR, pokud to sami uznají za potřebné (např. konference SI).

5. K činnosti řeholníků: v textu budoucího dokumentu více zdůraznit samotnou podstatu řeholního života, kterou je vnitřní spojení s Kristem, duchovní dimenze, z níž pak vyvěrá veškerá další aktivita.

6. Za § 95a vložit text: Zasvěcený život je zvláštním svědectvím, jak následovat Krista celým a nerozděleným srdcem v podřízenosti Bohu. I když tento radikální způsob života není chápán a provokuje, vede k zamyšlení nad smyslem lidské existence a ukazuje cestu k jejímu naplnění. Má eschatologickou dimenzi.

7. Návrh:
Historizující § 95c,d a § 96 přeřadit do historické a analytické části dokumentu – duchovní četba dějin.

8. Návrh: V budoucí práci komise se držet osnovy, kterou má dokument Znovu začít u Krista (RC): 1. Čím jsme a co děláme. 2. Nesnáze a zkoušky. 3. Obnova úsilí v duch. životě a spiritualitě společenství. 4. Poslání.

9. Členové skupiny požadují, aby při novém zpracovávání dalšího dokumentu byli pro téma Zasvěcený život přítomny také osoby zasvěceného života.

10. Návrh:
§ 98 začít takto:
Osoby zasvěceného života si uvědomují (vypustit „na základě rozhovorů ve sněmovních kroužcích“). Do § 98 vsunout dodatek: …při vzdělávání věřících a nabízejí specielní pomoc těm osobám zasvěceného života, příp. i diecézním kněžím, kteří se dostanou do krize.

11. Návrh na doplnění:
§ 97c) … biskupský vikář pro zasvěcený život a příp. i Rada pro zasvěcený život složená ze zástupců institutů zasvěceného života.
Zaslat reakci na tento text.