ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
První zasedání 
POSELSTVÍ Z PRVNÍHO ZASEDÁNÍ PLENÁRNÍHO SNĚMU 
Všeobecné informace 
Materiály prvního zasedání 
Instrumentum Laboris 
Příspěvky z prvního zasedání 
Výstupy z tématických skupin 
Úterý, 8. 7. 2003 
Středa, 9. 7. 2003 
Tiskové zprávy 
Sněmovní zpravodaj 
Přípravná komise Plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
Sekretariát Plenárního sněmu 
Liturgie Plenárního sněmu 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
 



 

Duchovní život a růst zbožnosti v místní církvi

· objasňování pojmu místní církev (dle textu ve zpravodaji) = česká církev, prostor působnosti ČBK
· spiritualita - religiozita: spiritualita = vnitřní život křesťana; religiozita = zbožnost, náboženství (poznámka psychologa)
· duchovní život = život s Bohem; duchovní život = praxe víry, naděje a lásky (K. Rahner)
· Plachá zbožnost; rozdíl mezi plachou a povrchní zbožností
· zvedá se zbožnost, anebo klesá?
· IL § 14 e); posoudit stav, kde jsme a co chceme
· Zbožnost je pojem širší, zbožnost má charakteristický akcent
· Co se nám vybaví, řekne-li se, že náš národ je zbožný nebo bezbožný?
· Projevy zbožnosti se v čase proměňují – ústup zbožnosti lidové ve směru ke zvnitřnění
· Tradiční zbožnost je bohatstvím, i když ne nejhlubším
· Obdobně jako Kristus ano, církev ne – platí zbožnost ano, Bůh ne.

Co je negativní na zbožnosti současnosti ve směru k ortodoxii?

· Malá orientace v duchovních věcech, nedostatečná asistence
· Chybí interpreti hodnotných věcí, učitelé zbožnosti
· Duchovní minimalismus (jen Desatero) spojený s formalismem
· Oddělování zbožnosti od světa a všeho možného
· Desatero je spíš maximalismem – první je totiž víra v Boha
· Lhostejnost většiny
· Vztah k Bohu chápán na rovině prospěšnosti (aby se urodilo, atd.)
· Nevědomost v náboženských věcech, nejistota církevní identity, relativizace hodnot
· Rozpojování duchovna a života ve světě (praktická gnoze)

Z čeho vyvěrá zdravá zbožnost?
· Zbožnost vyvěrá nejen z pravd víry, ale z osobního vztahu
· Zbožnost je postoj (biblicky), jak počítám s Bohem, jak jsem k obrácen k Bohu
· Zbožnost je život ducha, který se projevuje postoji

· Společnost ovlivňuje zbožnost, jak lze ovlivnit společnost
· Existuje základní nevědomost o životních hodnotách, chybí kultura
· Výchova

Jak vnímáme
· Povrchnost pramení z nedostatečné znalosti Krista
· Přílišná dávka nezdravého sentimentu, liturgické zanedbání
· Kriteria pravé zbožnosti – plody (podobenství o milosrdném Samařanu, matka Tereza, Mt 25)
· Upřesňování zbožnosti (vzdělání), upevňování zbožnosti (vnější podmínky)
· Prostředky zbožnosti (modlitba, půst, bohoslužba) nejsou ještě Bohem samým a zážitkem mystéria

· Růstu zbožnosti překáží nedostatek zkušeností s Bohem a falešná interpretace zkušenosti s Bohem
· Dluh stvoření vůči Stvořiteli
· Příliš analytický způsob myšlení brání zbožnosti
· Starší generace přijala existenci Boha jako fakt bez potřeby zkušenosti
· Střední generace o tom neví
· Ani děti nejsou vedeny ke zkušenosti
· Existuje osobní růst jednotlivce ke zbožnosti a společné směřování Bohu
· Církev – communio – má chránit před úchylkami ve zbožnosti
· Máme mnoho mistrů duchovního života (v církvi – communiu) – církevní otce, učitele duchovního života – často je nevidíme // umíme je ale transformovat do dnešního života?
· Zbožnost nemůže být izolována o Boha, od druhých a zkušeností celého communia,

· Zbožnost je vnášení Boha do všedního života
· Znovuobjevení kontemplace – nové spirituální školy (menší bratři) žijí hlubokou kontemplací, i když pracují v továrnách; tento rozměr nám chybí
· Kontemplace – termín, kterému nikdo nerozumí a proto se ho lidé bojí
· Věrnost chybí
· Věrnost pramenům, netřeba objevovat nové
· Problém vynášení mysteria průvodem na Boží Tělo – kde se nejedná o kontemplaci ale předvádění šatů
· Neporozumění symbolů blokuje obecně lidskou duchovní potenci

PŘESTÁVKA

· Zbožní jsou skupina velmi různorodá
· Spiritualita laiků
· Na Východě je jen jedna spiritualita – mnišství má autoritu pro svou referenční hodnotu, ale radikalita evangelia zavazuje každého
· Kontemplativní život není vyhrazen jen určitým duším, ale spíše málokdo má odvahu jít touto cestou (sv. Jan z Kříže)
· Mše sv. s katechetickým komentářem
· Církevní rok - geniální prostředek zbožnosti
· Katecheze dětí je prostředkem přivádění rodičů k víře
· Spíš výjimečně, nikoli obecně

· Na univerzální rovině církev problém zbožnosti řeší
· Potřeba:
o Poznání
o Uvádění do praxe
o Povzbuzování a korekce
o Svědectví
· Vyjděme z potřeby člověka Boha, církev to může nabídnout

Návrh na doplnění IL schválený 15 hlasy pracovní skupiny (2 členové se zdrželi, jeden nepřítomen):
Zbožnost vychází z iniciativy Boží. Ne všichni lidé na tuto iniciativu dostatečně odpovídají kvůli hříchem ochromené vnímavosti, povrchnosti a neklidu doby, v níž žijeme. Nechybí ani ti, kteří koketují s nebezpečnými nekřesťanskými kulty. Přitom existují možnosti navazovat na osvědčené spirituální hodnoty křesťanského Východu a Západu a tvůrčím způsobem je rozvíjet. K tomu je třeba vycházet ze solidních znalostí Písma, Tradice, využívat kvalitní katecheze, křesťanského svědectví, života společenství víry, liturgické praxe církevního roku a slavení svátostí. Přičemž shledáváme, že vzkříšený Ježíš zůstává jediným učitelem a průvodcem na této cestě k Otci.




Zaslat reakci na tento text.