ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Dekret o svolání Plenárního sněmu 
Poselství biskupů 
Jednací řád Plenárního sněmu 
Závěrečné dokumenty 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Poselství biskupů

Poselství českých a moravských biskupů všem lidem dobré vůle v České republice k závěru Desetiletí duchovní obnovy

Sněm by měl vést k naplnění závěrů II. Vatikánského sněmu v naší zemi a tím se stát událostí velké duchovní obnovy. Tak jako koncil měl svůj velký význam nejenom pro církev, ale i pro současný svět, chtěli bychom, aby náš sněm přinesl mnoho dobrého pro službu církve společnosti, pro nalezení správného místa církve v našem národě a tím přispěl i k lepšímu životu celé společnosti.

Sněm má být příležitostí, při níž se katoličtí křesťané v naší zemi - kněží i laici - hlouběji uvědomí svou odpovědnost za církev a její hlavní úkol, evangelizaci a také spoluodpovědnost církve za stav společnosti. K této spoluodpovědnosti, která měla být společným dílem křesťanů, chceme upřímně pozvat všechny křesťanské církve. K vědomí odpovědnosti musíme růst během přípravného období. Vítáme proto všechny připomínky, návrhy a podněty pro život církve jak z řad věřících křesťanských církví, tak i ostatních občanů, kteří nesdílejí naši víru, ale přesto vědí, že církev je důležitou součástí národního organismu. Věřící - i přes hranice konfesí - proto prosíme, aby dílo obnovného sněmu naší církve podporovali svými modlitbami.

Vaši biskupové českých a moravských diecézí
V Praze dne 17. listopadu 1997