ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
První zasedání 
POSELSTVÍ Z PRVNÍHO ZASEDÁNÍ PLENÁRNÍHO SNĚMU 
Všeobecné informace 
Materiály prvního zasedání 
Tiskové zprávy 
Sněmovní zpravodaj 
Přípravná komise Plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
Sekretariát Plenárního sněmu 
Liturgie Plenárního sněmu 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Večerní tisková zpráva 6. 7. 2003

Úvodní jednání plenárního sněmu na Velehradě

Slavnostní intronizací evangeliáře bylo dnes zahájeno úvodní jednání PS na Velehradě.
Předseda PS pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk ve svém projevu připomněl šestiletou přípravu sněmu a poděkoval všem, kteří se na ní podíleli, zejména pak těm, kteří se účastnili práce ve sněmovních kroužcích. Dále kardinál Vlk připomněl, že PS není vědeckou konferencí, ale shromážděním věřících, kteří mají být vedeni duchem otevřenosti a ochoty vzájemně si naslouchat. Předseda PS také zdůraznil zodpovědnost všech delegátů sněmu a vyzval je k aktivní spolupráci.
"Jsme si vědomi vlastních chyb a nedostatků a větších či menších opomenutí. Jako bratři a sestry jsme spojeni společnou snahou využít možnosti, kterou nám tento sněm dává," uvedl kardinál Vlk. Závěrem svého vystoupení nastínil hlavní myšlenky materiálů Instrumentum laboris (IL), které delegáti obdrželi, a jež jsou základem plenárních jednání.
Sekretář sněmu doc. Pavel Ambros poté delegátům ozřejmil systém práce PS. Všichni účastníci sněmu mohou podávat své návrhy a připomínky k textu IL. Ke svému vystoupení se musejí přihlásit nejpozději do 21.00 hodin předcházejícího dne a své příspěvky předložit v písemné podobě. Na sněmovním plénu má každý z delegátů možnost shrnout své příspěvky v pětiminutovém vystoupení. Odevzdané návrhy poté zapracuje redakční sekce do podoby dokumentu PS a na závěr 1. zasedání PS je předloží k hlasování.
Systém hlasování je určen Kodexem kanonického práva (CIC) a je podobný dvoukomorovému parlamentnímu systému rozhodování. Celkem 17 přítomných biskupů českých a moravských diecézí s hlasem rozhodujícím hlasuje pouze o těch návrzích, které předtím přijmou ostatní delegáti sněmu s hlasem poradním.
Jednání 1. zasedání PS na Velehradě budou pokračovat v pondělí 7.7. od 9.00 hodin.