ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
Církev jako svátost spásy a společenství 
Církev jako společenství Božího lidu 
Ekumenismus 
Laici v církvi 
Kněžstvo 
Obecně 
Trvalí jáhni 
Svatost, řehole, duchovní hnutí 
2001 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Teologie kněžství

Doc. Josef Dolista
Téma: teologie kněžství
Cíl: obnova identity kněze a jeho působení v podmínkách ČR

Kněz v ČR je konfrontován s nutností zvýšit své vzdělání v pokoncilní teologii a v nových aspektech pastorální teologie (např. média,) a humanitních věd. Jeho pastorální práce vyžaduje změnu především v pohraničních oblastech.
Studium kandidátů kněžství a výchova (formace) ovlivňuje život a budoucnost církve v ČR. Proto jsou položeny otázky pro úvahu:
1. Je plněn odkaz dokumentu Pastores dabo vobis v oblasti studia humanitních věd a teologie?
2. Je bohoslovecká formace zaměřena k dialogu s laiky? Má ekumenický charakter?
3. Je institučně zajištěna celoživotní trvalá formace (duchovní a intelektuální) kněží? Formy? Kdo je konkrétně v diecézích zodpovědný za permanentní formaci?
4. Je nutno nově formulovat vztah kněze ke společnosti v souvislosti s jeho misijní aktivitou i mimo oblast struktury církve.
5. Existuje jednota ve formačních snahách (intelektuální a duchovní) teologických fakult a seminářů? Nebo existují rozpory?
6. Je zapotřebí nově formulovat v podmínkách ČR vztah diecézních a řeholních kněží (i ve vztahu k pastoraci).
7. Jsou vztahy kněží a biskupů bezproblémové? Pokud nikoliv, je nutno formulovat příčiny a vyjádřit se k nápravě.
8. Kněžská povolání vyžadují jistý způsob pastoračních snah. Jaký?

DOPORUČENÁ LITERATURA ke studiu teologie kněžství
I. DOKUMENTY MAGISTERIA
Dokumenty II. vat. koncilu (LG, OT, PO).
JAN PAVEL II, Posynodní apoštolský list Christifideles laici (30. 12. 1988).
JAN PAVEL II, Apoštolská exhortace "Pastores dabo vobis" (25.3. 1992).
JAN PAVEL II, encyklika "Redemptoris missio" (7.12. 1990).
JAN PAVEL II, Instrukce k některým otázkám o spolupráci laiků na službě kněze (promulgovaná dne 13. 8. 1997).
Der pastorale Dienst in der Pfarrgemeinde (28. 9. 1995). Dokument německých biskupů.

II. OSTATNÍ LITERATURA
ALTANER, B., STUIBER, A., Patrologie. Leben und Lehre der Kirchenväter, Herder, Freiburg i. B. 1978
BALTHASAR, H. U. v., Der Priester in der Kirche, in: Lebendige Seelsorge 23 (1972) 4-15.
BATTISTI, A., Il coordinatore parrocchiale, in: Il regno-documenti 17 (1997) 538-543.
BORRIELLO, L., JANA OD KŘÍŽE, Pak přijď a následuj mě. Úvahy k teologii zasvěceného života, Paulínky, Praha 1997.
BRAMBILLA, F. G., La teologia del ministero: stato delta ricerca (kolektiv autorů), in: Il Prete. Identitá del ministero e oggettivitá delta fede, Glossa, Milano 1990, 51-112.
CAMPENHAUSEN von, H., von, Kírchliches Amt und geistliche Vollmacht in den ersten drei Jahrhunderten, Tübingen 1963.
CODY, A., A History of Old Testament Priesthood, AnBibl 35, Řím 1969.
COPPENS, Le sacerdoce vétérotestamentaire, in: Sacerdoce et célibat. Etudes historiques et théologiques, publ. par J. COPPENS, Biblioth. EThL XXVIII, Gembloux-Lovain 1971, 3-21.
DEISSLER, A., Das Priestertum im Alten Testament, in: Der Priesterliche Dienst I, QD 46, Freiburg 1970, 9-80.
DOLISTA, J., / P. LÍSKOVÁ, (vyd.), Kněz strážce majáku?, Setkání, České Budějovice 1997.
FAVALE, A., Il ministero presbyterale. Aspetti dottrinali, pastorali, spirituali, LAS, Roma 1989.
FAVALE, A., Spiritualitá del mínistero presbíterale, LAS, Roma 1985.
GRESHAKE, G., Priester sein. Zur Theologie und Spiritalität des priesterlichen Amtes, Herder, Freiburg i. Br. 1982.
GRESHAKE, Jaký bude kněz budoucnosti, in: Katolcký týdeník - Perspektivy 11 (listopad 1993) 10-11.
HOYOS, Darío Castrillón, K "Instrukci k některým otázkám o spolupráci laiků na kněžské službě", in: L'Osservatore Romano 48 (28. 11. 1997) 1; 4.
KASPER, W., Neue Akzente im dogmatischen Verständnis des priesterlichen Dienstes, in: Concilium 5 (1969) 164-190.
KASPER, W., Glaube und Geschichte, Grünewald, Mainz 1970.
KERTELGE, K., Offene Frage zum Thema "Geistliches Amt" und das neutestamentliche Verständnis von der "Repraesentatio Chrísti", in: Díe Kírche des Anfangs (hrsg, von R. Schnackenburg, J. Ernst, J. Wanke), St. Benno-Verlag, Leipzig 1977, 583-605.
KLOSTERMANN, F., Das christliche Apostolat, Tyrolia, Innsbruck 1962.
LEHMANN, K., Jesus Christus, Grund und Mitte unseres Glaubens, Herde, Freiburg i. B. 1980.
LEHMANN, K., Wächter, wie lange noch dauert dle Nacht?", in: Herder-Korrespondez 11 (1997) 566-574.
MARTIN, Der priesterliche Dienst. Die Genese des Amtspriestertum in der frühen Kirche, Herder, Freiburg. i. Br. I972.
MOIOLI, G., Sulla spiritualitá sacerdotale ed episcopale in S. Agostino, in: Scuola cattolica 93 (1965) 211-223.
NEUNER, P., Laici a klérus? Společenství Božího lidu, Vyšehrad, Praha 1997.
OPATRNÝ, A., Kněží a laici, in: Kněz - strážce majáku?, Setkání, České Budějovice 1997, 74-76.
OTT, Das Weihesakrament, in: Handbuch der Dogmengeschichte IV/5, (vyd. M. SCHMAUS, A. GRILLMAYER, L. SCHEFFCZYK), Herder, Freiburg i. B. 1969.
PELLEGRINO, M., II sacerdozio nell'esperienza e nel pensiero di Sant'Agostino, in: Seminarium 14 (1962) 272-278; 579-591.
POSPÍŠIL, C. V. Christologie a spiritualita, in: Teologické texty 6 (1997) 191-193.
POTTMEYER, H., Das Bleibende an Amt und Sendung des Presbyters, in: Lebendige Seelsorge 21 (1970) 39-48.
PŘÍHODA, P., Kněz - bytost neznámá, in: Katolický týdeník - Perspektivy 11 (1997) VI.
RAHNER, K., Der theologísche Ansatzpunkt fiir díe Bestimmung des Wesens des Amtspriestertums, in: tentýž, Schriften zur Theologie IX ( 1970).
RATZINGER, J., Zur Frage nach dem Sinn des priesterlichen Dienstes, in: GuL 41 (1968) 347-376.
RÝPAR, F., K dnešní diskusi o knězi a kněžství, in: Studie 20 (1969) 470-482.
SANTE di, C., Židovská modlitba. K počátkům křest'anské liturgie, Okúmené, Praha 1995.
SCHEFFCZYK, L., Die Christusrepräsentation als Wesensmoment des Priesteramtes, in: Catholica 27 (1973) 293-31 1.
SCHILLEBEECKX, E., Kirchliches Amt, Düsseldorf 1981.
SCHILLING, O., "Nicht schwindet vom Priester die Weisung" (Jer 18, 18). Der alttestamentliche Priester als Träger der Verkündigung, in: Christuszeugnis Kirche. Theol. Studien, hrsg. v. P. W. Scheele und G. Schneider, Essen 1970.
SCHLIER, H., Grundelemente des priesterliches Amtes im Neuen Testament, in: Theologie und Philosophie 44 (1969) 161-180.
TRENTIN, G., Rassegna di studí su Ignazio di Antiochia, in: Studia Pataviana 19 (1972) 75-87.
VANHOYE, A., Sacerdoti antichi e nuovo sacerdote secondo il Nuovo Testamento, Elle Di Ci, Torino 1990.
VANHOYE, A., Die Priester des Alten Testaments und der Hohepriester des Neuen Testaments, in: A. RAUCH, P. IMHOF, Das Priestertum in der Einen Kirche, Kafflce; Aschaffenburg 1987, 13-29.
ZACHERL, M., Die vita communis als Lebensform des Klerus in der Zeit zwischen Augustinus und Karl dem Grossen, in: Zeitschrift für katholische Theologie 92 (1970) 385-424.
Zaslat reakci na tento text.