ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
2001 
Duchovní situace společnosti 
Rodina, manželství, žena 
Výchova a vzdělání 
Kultura a inkulturace 
Misie, preevangelizace, evangelizace 
Média, komunikace uvnitř církve 
Sociální život, podnikání 
Politický řád 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Právo a povinnost církve působit na svět

ANKETA: Nejaktuálnější tema pro jednání sněmu katolické církve

Za nejaktuálnější tema pro sněm považuji hned to letošní první, totiž má-li církev právo a povinnost působit na svět. Jsem přesvědčen, že nejen má, ale musí. Musí hlásat s naléhavostí starozákonních proroků a přesvědčovat obyvatele Země o nutnosti návratu k Božímu zákonu. O tom, že neodvrátí-li se od života v pohodlí a přepychu a od sobeckého využívání darů Země bez ohledu na hladovějící miliardy svých bližních a na budoucnost planety, sami sebe zahubí. Nepochybně při tom dnes mají mluvčí církve (a s nimi všichni křesťané) obtížnější pozici než oni dávní proroci: aby neztratili věrohodnost tím, že „to mají v náplni práce”, nemohou přímo Božím zákonem argumentovat, a dokonce nemohou ani vyslovit moc nahlas Boží jméno. Mohli by totiž dopadnout jako onen klaun, který, těsně před představením a už oblečen v klaunském kostýmu, doběhl na náves pro pomoc při hašení hořícího cirkusu. Přestože volal, plakal a zapřísahal, byl stále považován za součást začínajícího představení a vyvolával jen bouře smíchu. Do doby, než lehl popelem cirkus a s ním i celá ves.

Ing. Ondřej Fischer, 10.5.2001
Zaslat reakci na tento text.