ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
2001 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Obecné připomínky ke sněmovním předlohám II.

Vážený pane sekretáři,
zasílám Vám vyjádření k abstraktům předloh odborných komisí tématické sekce PKPS. Nebudu se vyjadřovat k věcné stránce předložených materiálů. Pokud jsem dobře porozuměla panu arcibiskupovi Graubnerovi, měla bych se v pastorační sekci zabývat otázkami metodického charakteru. Mé postřehy v této oblasti jsou následující:
1. Přílišný rozsah představených materiálů. Dle mého názoru nelze materiály v této podobě předložit k diskusi ve sněmovních kroužcích. Není v silách normálně pracujícího člověka, pečujícího o rodinu a aktivního v církvi, aby studoval během několika měsíců materiály v rozsahu více než 200 stran. Já sama jsem během 2 měsíců, které jsem měla k dispozici, stačila opravdu přečíst pouze několik témat, ostatní jen prolistovat. Mimo jiné jsem přitom zkonstatovala, že o některých tématech toho vím tak málo, že se k ním mohu stěží vyjadřovat poté, co je rozebírá univerzitní profesor zabývající se tímto oborem (např. Hospodářsko-společenský řád a politické problémy - prof. Mlčoch)
2. Nejednotný sty v propracování témat. Některá témata jsou pojata jako odborná studie (Žena, manželství, rodina), jiná jako esej (Duchovní situace občanské společnosti), další jako body osnovy (Výchova a vzdělání).
3. Odbornost předložených textů. V textu se hemží cizí slova, zkratky dokumentů a odborné zkratky. Neumím si představit, že by se v nich mohli běžní věřící bez vysokoškolského vzdělání orientovat.
4. Nejasný účel textů. Z textů nevyplývá dostatečně jasně, k čemu se vlastně diskusní kroužky mají vyjádřit. Situace, při níž všichni mohou debatovat o všem i o ničem, ztrácí na přehlednosti.

Závěr: Předložené texty by bylo vhodnější považovat za výchozí materiály, které nejsou určeny v této podobě k diskusím ve sněmovních kroužcích.

Doporučení:
Dle mého názoru by z těchto materiálů měly odborné komise tématických sekcí zpracovat vždy krátký, jasný výklad, formulovat body, které jsou dle nich buď diskutativní, nebo vyžadují specifikaci podle našich podmínek a formulovat eventuálně i impulsy k diskusi.

Srdečně zdravím a přeji vše dobré!

PhDr.Ludmila Muchová
TF JU České Budějovice
Zaslat reakci na tento text.