ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
2001 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Obecné připomínky ke sněmovním předlohám

Věc: plenární sněm, téma "média"

Vážený spolubratře,
na základě Vašeho dopisu ze dne 7. 7. 1998, č.j. 8/1/T6/98 Vám v příloze posílám první návrh osnovy předlohy "Média". Vzhledem k termínu a letním měsícům nemohu zatím říci, že existuje zformovaná komise dle úkolu uvedeném v daném dopise. Přiložený návrh osnovy je uveden v požadované formě dílčích témat heslovitě rozvinutých. Byť ještě neprošel diskusí v komisi (byl pouze konzultován jen s některými lidmi z oboru, dle technických možností), zasílám jej, abych nebrzdil Váš mechanismus. Zběžné prolistování dosud zaslanými osnovami mě vedlo k maximální stručnosti. Současně jsem oslovil řadu osob z církevně-mediálního oboru, takže doufám, že se v dohledné době podaří komisi zformovat.
Pokud se týká připomínek k dosud zaslaným osnovám, pak vznáším zásadní připomínku nikoliv k obsahu, ale k formě, respektive k mechanismu připomínkování. Dosud jsem obdržel přes 190 (!) stránek nesourodých textů. Nepopírám kvalitu těchto textů, mnohé mě zaujaly především z pastoračního hlediska. Nicméně mám obavu, že v dané podobě je velmi těžké uvedený materiál jakkoliv zpracovat. Domnívám se, že úkolem sekretariátu by mohlo být pomoci odpovědným za jednotlivá témata dopracovat tato do podoby uvedené v zadání a nikoliv je jen multiplikovat dále. Budou-li namísto zadání zasílány literární výtvory (byt' kvalitní) určené k jiným účelům, pak podle mého názoru hrozí dosavadní mechanismus zahlcením.

Se srdečným pozdravem a přáním všeho dobrého
P. Dr. Ing. Alois Křišťan
České Budějovice, 19. VIII. 1998
Zaslat reakci na tento text.