ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
2001 
Duchovní situace společnosti 
Rodina, manželství, žena 
Výchova a vzdělání 
Kultura a inkulturace 
Misie, preevangelizace, evangelizace 
Média, komunikace uvnitř církve 
Sociální život, podnikání 
Politický řád 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Křesťanští podnikatelé – nakladatelé, křesťanská literatura

KŘESŤANŠTÍ PODNIKATELÉ - NAKLADATELÉ, KŘESŤANSKÁ LITERATURA

Toto téma jsem si vybrala, protože pracuji v Českém katolickém nakladatelství a vydavatelství ZVON. Můj pohled na problematiku křesťanské literatury bude poněkud zúžený, zaměřím se pouze na situaci z hlediska nakladatele.
Do r. 1989 bylo u nás asi 80 tzv. kamenných nakladatelských domů, po sametové revoluci se hlad po knihách projevil vznikem mnoha nových nakladatelství. Dnes je jich registrováno zhruba 3000, z toho však jen asi 1/5 jich vykazuje pravidelnou činnost (tj. vydávají alespoň 2 - 3 tituly za rok), tito však vydají 10 000 titulů ročně.
Probíhající diskuse v denním i odborném tisku dochází k závěru, že tento stav je nadále neudržitelný a že nutně musí dojít ke zlomu doprovázenému zánikem mnoha nakladatelství. Zatím však dochází spíše k profilaci jednotlivých nakladatelství, knihy se stále kupují, kvalitní knihy i za relativně vysoké ceny, což je pozitivní pro udržení vysoké kulturní a vzdělanostní úrovně našich lidí (zvláště při náporu programů komerčních televizí).
Situace na trhu křesťanské literatury se podobá situaci na trhu obecném. Jednotlivá nakladatelství se profilují, v určitých oblastech je trh nasycen (např. spiritualita), náročnější díla vyžadující často několikaletou přípravu ještě chybí (ve ZVONU nyní chystáme vydání díla sv.Augustina O Boží obci, v překladu dr.Julie Novákové). Vychází mnoho překladů, méně domácích autorů. Křesťanští nakladatelé a knihkupci založili v roce 1993 svůj svaz, nyní má 35 členů (1/2 nakladatelé, 1/2 knihkupci), kteří společně připravují např. předvánoční nabídku titulů formou přílohy Katolického týdeníku, nyní v č. 41, kde inzeruje 11 nakladatelství desítky titulů.
Křesťanští nakladatelé se snaží začlenit do evropských struktur, čehož dokladem je i 1. setkání evropských katolických nakladatelů a knihkupců, které proběhlo 5.-8.září v Praze. Bylo spojeno s prodejní výstavou českých a slovenských nakladatelů. Úvodní přednášku měl o. biskup Wanke z Německa "O budoucnosti křesťanství v Evropě na prahu 3. tisíciletí". Hlavním tématem 2. dne byla "Situace křesťanských knih v Evropě". Zástupce každé ze 17 zemí stručně zhodnotil hospodářsko - politickou situaci země a informoval a stavu v oblasti obecné a křesťanské literatury. Bylo zajímavé porovnávat pohled a hodnocení situace v tzv. západních státech a v zemích bývalého východního bloku, jednalo se o ukázku mnohosti názorů, ale zároveň možnost předávání zkušeností a vzájemného obohacování.

Shrnutí = Nároky na křesťana (podnikatele i člověka, občana)
- přinášet do společnosti (obchodních vztahů aj.) pozitivní morální hodnoty křesťanství
- pravdivost a čestnost při jednání, neboť jsou vnímáni nevěřícími spoluobčany jako reprezentanti křesťanského životního stylu
- evangelizovat vlastním příkladem
- zodpovědností každého jednotlivce je vlastním přístupem pomáhat rozvoji dialogu (komunikace) uvnitř i vně církve

RNDr. Jaroslava Trčková
Zaslat reakci na tento text.