ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
2001 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Komunikace ve sněmovním procesu

Mgr. Norbert Badal
Příspěvek 13. 5. 96

Jsem zde za Katolický týdeník a jsem rád, že tu zazněla dokonce už i teologie osvobození. Usnadnilo mi to situaci, protože v mnohém se ukazuje potřeba reflexe aktuálních témat. Mám několik poznámek k medializaci té práce, kterou máme provádět. Na počátku 3 leté činnosti se nabízí otázka, jestli by nebylo účelnější pokud možno do značné míry nezveřejňovat diskuse. Jestli nemáme raději počkat, až uděláme nějaký konečný tvar věcí, které máme připravit. Jestli vůbec je nutné hovořit o těch diferencích, které tady zazněly a zaznívají, jestli to nepovede k nějakému znepokojení věřících. Mám za to, že z těch reakcí, které jsou tu kolem nás a reakcích v zahraničí, by právě takové utajování příprav nebylo vůbec šťastným řešením. Byla by to jakási propast, kterou máme šanci zasypat právě tím, že budeme otevření a pravdiví. Měli bychom nabídnout spoluúčast nejrůznějším způsobem, i když musíme očekávat, že zazní názory a poznámky, které budou nesprávné a které nebudeme naprosto akceptovat. Musíme mít na paměti, že jsme těmi, kdo nějaké materiály připravují, že nejsme nějakým grémiem, které demokraticky odhlasuje a něco prosadí, jsme vlastně jednou, i když vlastně mnohohlasou stranou, která chce a má snad co říct. Nebuďme stranou, která si sama staví bez ohledu na ostatní o čem jednat, která věc se prosadí. Jsme služebníci a naše práce bude právě použita až v závěrečné fázi, bude to prostě jeden z těch slyšitelných hlasů, které ti odpovědní zváží. Informace, které máme svobodně zprostředkovat mají vytvářet veřejné mínění. Našim úkolem je napomáhat k té správné orientaci, umožnit svobodně vytvářet názory uprostřed dialogu. Proto se přimlouvám za to, aby se umožnilo skutečně všem skupinám prezentovat stanovisko z jejich pohledu. Neměl by být nikdo předem vylučován, klasifikován, kdo má dobrou vůli apod. Naše otevřenost může být signálem pro ty, kdo na základě předsudků nebo zkušeností, nebo vlastní bojácnosti se váhají podílet na tomto dialogu. Za sebe i za Katolický týdeník chci připomenout, že pro jakékoliv myšlenky a názory, které se budou v dialogu uskutečňovat, budou mít vždy připravené místo a právě toto mohl být jeden z těch mechanismů, které mohou nejenom informovat, ale i vyvolávat zpětné reakce.
Zaslat reakci na tento text.