ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
První zasedání 
POSELSTVÍ Z PRVNÍHO ZASEDÁNÍ PLENÁRNÍHO SNĚMU 
Všeobecné informace 
Materiály prvního zasedání 
Instrumentum Laboris 
Příspěvky z prvního zasedání 
Výstupy z tématických skupin 
Úterý, 8. 7. 2003 
Středa, 9. 7. 2003 
Tiskové zprávy 
Sněmovní zpravodaj 
Přípravná komise Plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
Sekretariát Plenárního sněmu 
Liturgie Plenárního sněmu 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Paměť a smíření - duchovní četba českých dějin

Skupina projednala předložený materiál v Instrumentum Laboris od § 6 do § 10 a z tématu vyplynuly následující návrhy:

Nahradit v §8 druhou větu zněním: „Z těchto dvou zdrojů česká církev čerpala v různých podobách i v dalších stoletích a tato inspirace je stále aktuální.“
Dále doplnit v §8 písmeno D na konec odstavce: „Další vědecký výzkum je třeba postavit na pevné organizační základy a výsledky vědeckého bádání je třeba seriozně popularizovat.“
Dále doplnit v §8 písmeno F na konec odstavce tuto větu: „Tato problematika by se měla promítnout i do vědeckých plánů a do diplomatických, doktorských a habilitačních prací teologických fakult.“
Dále v §8 bez náhrady vynechat větu: „Hierarchie a klérus… přemyslovského hradiště.“
Doplnit zákaz aktivní účasti kněží v politických stranách obecně i o jáhny a zapracovat do partikulárního práva. (jednohlasně odhlasováno).
V zájmu spravedlnosti ověřit míru spolupráce duchovních, kteří dosud působí aktivně ve službách církve a kteří jsou zapsáni v seznamech Stb na veřejném materiálu Ministerstva Vnitra. Doporučujeme biskupům a řeholním řádům, aby prověřili na interním foru, do jaké míry jednotliví zapsaní skutečně kolaborovali. (jednohlasně odhlasováno).
Deklarovat v textu Instrumenta, že „mlčení v těchto záležitostech zatěžuje věrohodnost církve do budoucnosti.
Doplnit do textu Instrumenta: „Politováníhodná je neochota k pokání za aktivní účast při kolaboraci a účasti v Mírovém hnutí později Pacem in Terris."
Odstranit chybu na straně: 15 – nahradit 1915 za 1925
Na straně 12 – vynechat „spirituální věrohodnost“ ve větě hovořící o Českých Bratřích
Pracovní skupina navrhuje sněmu pověřit skupinu historiků a odborníků za dalších vědních oborů, kteří by pracovali na tématu „Paměť a smíření“.
Zaslat reakci na tento text.