ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
Sněm české katolické církve 
Katolický týdeník 
Arcidiecézní zpravodaj Praha 
OLDIN 
IKD 
Diecézní zpravodaj Plzeň 
OKNO 
Aktuality: SETKÁNÍ 
AD 
Farní časopisy 
Ostatní 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Sněm české katolické církve. Obnova synodality

Miloš Raban

Nejuceleněji se sněmovní tématikou zabývala kniha Sněm české katolické církve. Obnova synodality P. Miloše Rabana, kterou v roce 2000 vydalo nakladatelství Vyšehrad.
Text této knihy Vám nabízíme zde; z technických důvodů se jedná o text bez poznámkového aparátu, který lze vyhledat v tištěné verzi publikace.

Knihu nabízejí rovněž všechna křesťanská knihkupectví.OBSAH    (celý text)

Předmluva
   
Co je synodalita?
   
Synodalita církevního společenství
   
Jednota a rozmanitost v církvi
   
Synodalita biskupů
   
Synodalita věřících
   
Synodalita a Druhý Vatikánský koncil
   
Dějiny synodality
   
Prvky sborového jednání v Novém zákoně
   
Prvotní jeruzalémské společenství
   
Apoštolská shromáždění
   
Poapoštolská křesťanská společenství
   
Přednicejská synodní hnutí
   
Ponicejské synodální hnutí
   
Synodní hnutí raného středověku v Evropě a u nás
   
Papežské koncily
   
Generální koncily
   
Legátní koncily
   
České a moravské středověké synody
   
Synodní hnutí od Tridentina k Prvnímu Vatikánu
   
Pražský arcidiecézní sněm v roce 1605
   
Synodní hnutí od roku 1848 do 2. Vatikánského koncilu
   
Český provinční sněm v roce 1860
   
Důsledky Prvního vatikánského koncilu
   
Synodalita 20. století v českých zemích
   
Sborová jednání v naší církvi po 2. světové válce do roku 1990
   
Synodalita církevních shromáždění po 2. Vatikánském koncilu
   
Synodalita po vydání nového kodexu
   
Biskupské konference
   
Biskupské konference a církevní region
   
Plenární sněmy
   
Současná problematika společenství v naší církvi
   
Co nového přinesl koncil pro naši církev?
   
Plenární sněm u nás
   
Záměr biskupů
   
Založení sněmovních kroužků
   
Co dělají sněmovní kroužky?
   
K čemu slouží výstupy ze sněmovních kroužků
   
Dosavadní analýza zápisů ze sněmovních kroužků
   
Veřejné diskuse
   
Formulace témat
   
Průzkumy a analýzy
   
Duchovní proces
   
Charakteristiky synodního jednání
   
Současná sněmovní strategie katolické církve
   
O čem může sněm jednat?
   
Kdy bude sněm?
   
Kdo bude pozván?
   
Kde se bude sněm konat?
   
Průběh sněmu
   
Co by se mělo od sněmu očekávat?
   
Bibliografie
   
Dokumenty II. vatikánského koncilu a na ně navazující dokumenty
   
Bibliografie k synodalitě a partikulárním sněmům ve světě
   
Bibliografie k církevním sněmům v Čechách a na Moravě
   
Seznam používaných zkratek
   
Závěrečné poděkování