ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
První zasedání 
POSELSTVÍ Z PRVNÍHO ZASEDÁNÍ PLENÁRNÍHO SNĚMU 
Všeobecné informace 
Materiály prvního zasedání 
Instrumentum Laboris 
Příspěvky z prvního zasedání 
Výstupy z tématických skupin 
Úterý, 8. 7. 2003 
Středa, 9. 7. 2003 
Tiskové zprávy 
Sněmovní zpravodaj 
Přípravná komise Plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
Sekretariát Plenárního sněmu 
Liturgie Plenárního sněmu 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Pastorace mládeže

Moderátorem skupiny byl zvolen 6 hlasy P. Ivan Fišar, 1 hlas Smékal, 2 hlasy Paďour, 2 hlasy Šimáček, 1 hlas Zatloukal, 1 hlas Škarvada, 1 hlas Pintíř
Zapisovatelem byl jednohlasně zvolen Vít Zatloukal
Přítomno 15, z toho dva s hlasem rozhodujícím, jeden expert Všichni zapsaní přítomni

Kotrbová § 70 c)
Je pastorační úsilí značné a správně zaměřené?
Neomezujeme se jen na konstatování, že je jiná?

Témata, o nichž účastníci navrhují diskutovat
Škarvada: Vztah Sekce pro mládež a Sekce pro katechezi, aby nestáli vedle sebe, ale aby spolupracovali
Smékal: Kdo, koho, co a jak dělá?
Nešporová: mládež a evangelizace
Pintíř: definovat si mládež, koho tím myslíme?
Kotrbová, kterak využít media pro evangelizaci mládeže, mládež a media, jak toho využít?
Zatloukal: Vymezit pojmy univerzitní (vysokoškolská) pastorace a pastorace vysokoškoláků, vztah k Sekci pro mládež
Kotrbová: jak využít finance z EU k pastoraci, které se současně nabízejí, po vstupu nebudou
Slyvotski: pastorace imigrantů

1. bod § 70 c) V čem je značné toto úsilí, ….
Paďour: 1. kolik to je většina mládeže, co je ta mládež? Tedy já to vidím od 16 do 26 let,
20 let je hodně důležitá hranice – vysoká škola apod., mládež dospívá a začíná pracovat, muži chodí na vojnu, hodně se seznamují a mnoho se jich žení a vdává nabízí se kategorie, nikdo nestačí na veškerou pastoraci mládeže.
nemůže být monopol na pastoraci mládeže
Zatloukal od 16 do 30 let
Falkenauer: společně s věkovou hranicí – stav svobodný nebo ženatý/vdaná
Gabrhel. To, co řekl o.b. Paďour je zásadní, mělo by to být Kotrbová: 12-16 let? – je to důležitý a kritický věk
Fišar: každý věk je důležitý je
Pintíř: důležité vymezit, katechetické konání – rozdílní nejsou již děti, a nejsou již mládež… vzít to v potaz:
Vzít v potaz, co je to iniciace, přestává být dítětem a vstupuje do jiného světa
Předěl, aby nevypadl z tohoto dělení

Smékal: mladí nad 15 let – jako animátoři již trénování od 11 let
Adolescence mladší, střední, dospělá
Fyzické dospívání děvčata od 11 let, kluci 12 let psychické dospívání později

Paďour:
Zde jsou nejméně tři věci:
Centra mládeže
Salesiáni
Další – Skaut, Orel…

Šimáček: s jakou mládeží se pracuje: výzkumy Dr. Saka
Horáčková: dělal to Ing. Jan Čapek
Šimáček: dělali to na TF výzkumy

Fišar: Kdo tu pastoraci dělá, koho oslovuje?
DCŽM, Salesiáni, Skaut, Orel, farnosti, centra volného času, salesiánská střediska mládeže, Vysokoškolské katolické hnutí, řehole, komunity – místně, nikoliv plošně
Kotrbová: koho oslovuje: plně socializovaná mládež
Gabrhel: cílová skupina! Veškerá mládež
Fantová: DCŽM – mládež sdílí svou zkušenost ostatním
Pintíř: jsou nějaká hodnocení? A jde z nich vidět, jaká je účinnost?
Šimáček:
· jde o určitý pohled, úplně ho nesdílím
· DCM a strategie Sekce pro mládež – jedna věc je touha druhá je realita
· Otevřenost je!, procentuelně je to malé procento mládeže ČR
· Zachycuje „normální“ procento
· Strategie: skrze tyto mladé lidi, kteří jsou podpořeni, přichází další – nejlepšími evangelizátory mladých jsou mladí sami
· Praxe z osmi míst v naší republice
To, co v rámci normality nelze, ostatní subjekty
Zachycené mladé je třeba někam přivést, vytvořit jim zázemí,

Paďour: problematické: otevřenost je hezké, ale cením si, že v tomto tématu se domáháte obecné pastorace, ale správně ses opravil, že to zasahuje jen malé procento reality
Ani potvrzený dokument ČBK neříká, že je to jediné možné!!!! Sejít se a uctivě si říci, že … zříci si zraňujících pojmů,
Pastorace potřebuje metodu,
Sekce má svou metodu, ale jsou i jiné metody!!!
Příchovice byla vynikající zkušenost, z toho systém nelze udělat, protože „Mirek Šimáček“ je jeden, osobní kouzlo.
Šimáček:
· vznik DCŽM – není mé dílo, tato místa, aniž bych pro to něco udělal, začala růst,
· Na Slovensku také chtějí zakládat, aniž bychom to někomu vnucovali
· Na centrech jsou konverze i v současnosti
Fišar: byl odpor proti Rajnochovicím, kněží – vidí, že to je dar pro diecézi. Konverze jsou… Nejsou jen centra pro mládež,

Moravcová: s čím biskupové počítají? DCM - opravdu se věnují těm, kdo jsou v církvi. Salesiáni – mládež na okraji. Neexistuje pro mládež hledající. Existují předsudky – neochota ke spolupráci, protože ve farnostech je mládež v církvi usazená
Zatloukal: i salesiáni pracují s mládeží v církvi, nezjednodušovat jen na práci s okrajovou mládeží
Fišar: neexistují problémy mezi domy blízko sebe ležícími
Horáčková: každé centrum má své specifikum, atraktivní prostředí – mnoho škol na školy v přírodě, určité procento (těžko vyjádřitelné) se cítí dobře, vrací se a mají možnost kontaktu

Kotrbová: plošná informovanost
Smékal: na animátorech lze postavit práci s hledajícími
Pintíř: kontradikce – v církvi socializovaná mládež a konverze. Dochází-li k tomu, že mládež je zachycena, tak otázka co potom? Nutně musí následovat katecheze!!! Nejsou síly,
Buď zůstává – nebo musí najít ve farnosti podporu a katechezi
Šimáček: informační šum – těžké prorazit. Webové stránky, www.signály.cz, přes stránky ČBK, vlastní časopisy. Vzdálení lidé zachycení, se vrací tam, kde něco zažil. Zodpovědný musí hledat – buď se mu osobně vrací, nebo hledá záchytný bod tam, kde žije.

Paďour: malý kousek pravdy, ale nedá se to systémově zorganizovat, v ČB specifikum
Ze 150 kněží jsem vytipoval, o nichž jsem si myslel, že dělají něco s mládeží. Pozval jsem jich 20, přepočítal jsem se, jen 8, ale z nich ani jeden nepracoval metodicky
Profesionálové – kněží to zdaleka nedělají!
Trpělivě to, co někde klíčí, podpořit, ustavičné úsilí!
Na velké množství nestačíme, ale ani to prostě nejde!
Za dva roky se podařilo, že udělali plán pro animátory.
Malý počet 25-30 lidí na 3 roky,
Jak začít s nimi něco dělat… vyvážit dobu, obsah

Fišar: To, co se dělá v ČB se dělá na ostatních centrech – Snaha se dostat k mládeži přes formované animátory

Nešporová: rozdíl DCM a DCŽM
- předsudky
- obrovské pole, kde se dá něco udělat, ale nedá se to postavit vedle Skauta, Orla…
- Jezdím po diecézi, zachytím lidi jinde nezakotvené (byť v církvi žijící)
- Podílí se různé složky – hnutí, komunity

Paďour: tato diskuse je o pojmech.

Jak využít media pro mládež?
Pintíř: Jak ovlivnit vztah mládeže k internetu – něco nabízet. TV – je iluze ovlivnit mládež pomocí křesťanského magazínu
Kotrbová: co dávat na internet?
Fišar: na www.signaly.cz - možnost se ptát
Falkenauer: osobní vztahy, ne internet, informace si na i-netu stáhnou
Šimáček: snaha je nějakou nabídku dát. Co se týká balastu, který tam je tak vzděláním ovlivnit
– Studijně formační kurz, konference o mládeži: výchova k výběru informací a výchova ke kritickému hodnocení programu, a nenechat sebou manipulovat
Fišar: v kurzu pro animátory: jedno půl dne věnováno práci s médii, ale je to málo. Ve slovenském časopise pro animátory NATANAEL – výchova
Zatloukal: Časopis – poutavý jako alternativa
Pintíř: je to výrazně o financích
Smékal: Anno Domini - je dobrou alternativou
Moravcová: AD je pro starší mládež, pro náctiletou mládež jsou v Bravu apod. témata, která je zajímají. Bohužel špatnou formou
Gabrhel: spíše pro starší od 18 výš, pro lidi s kritickým myšlením, není pro lidi hledající jasné stanovisko. Není na to sil, v současné době
Časopis pro -náctileté není
Smékal: Úsvit Dominika Pecky četlo mnoho
Zatloukal: změna vnímání – vnímání obrazu
Smékal: knihovnice – klesá rapidně počet půjčených knih, zvyšuje se počet komiksů.
Šimáček: je problém dělat dlouhodobý projekt, dnes není doba dlouhých projektů

Q: Mládež nereaguje na evangelizační nabídky církve takto otázku nelze položit
Falkenauer: reaguje, pokud církev citlivě zkoumá, jaká mládež je a ne taková jakou bychom si ji přáli. Nedokážeme reagovat pružně na jejich potřeby
Škarvada: evangelium má být o radosti, my jim mluvíme o povinnosti. Osobní spása ho nezajímá, ale ohrožení se cítíme. My o tom nemluvíme, co je čeká po smrti., co se mnou bude?
Šimáček: Nesouhlasím s první větou §70c). Negativa – většina společnosti je nevěřící
Velká setkání – tisíce mladých.
Zatloukal: mládež se nezajímá o tato témata – odkud jdu a kam, zajímá je současnost, laciný zážitek mají na dosah. Křesťanská mládež se počítá na desetitisíce, přichází-li tisíce, je to skutečně malá část.
Falkenauer: sebenalezení – identifikace, a vztah. Mládež trpí neuznáním, frustrací
Pintíř: problém identifikace a identity je problém celé společnosti. My můžeme říci – většina společnosti nereaguje na nabídky církve.
Není to metodický problém mládeže, je to zásadní problém
Smékal: mladí hledají vrcholové zážitky (dostupné v sexu a drogách). Jak probíhá evangelizační nabídka?
To, co myslíme evangelizací, děláme to jen v kostelích?, na ulicích?, jakou máme představu?
Smékal: šance: výchova v programu „peer“ pro práci mezi drogově závislými –analogicky práce s animátory, získávat skrze ně pro něco!
Šimáček: lidsky nemáme šanci. Malá společenství, Boží slovo, klíč pastorace mládeže: Kristus zmrtvýchvstalý, živý uprostřed nás
Fišar: důležitost vztahů.
Mládež ve farnostech nemá vztah k Bohu, lidé obecně ne Mnozí přijedou z donucení, ale program jim má pomoci prožít vztahy, společenství.
Snaha prožít krásnou liturgii.
Neděláme nic zvláštního, zázraky se dějí, žasneme.
Zážitek společenství!!!
Je velmi důležité, že tam nejsem sám, ale jsem tam s týmem. Snažíme se mít je rádi.
Zážitek s přijetím- tam jsem se setkal s Bohem
Falkenauer: to chci potvrdit. Když jsem s nimi vyjel na víkend, práce se změnila.
Zatloukal: osobnosti, nechme dozrát křesťanské osobnosti
Pintíř: zkušenost společenství je nutná součást katecheze!!! Pochopení symbolů. Zvážit vztah Sekce pro katechezi a pastorace mládeže!

Paďour: strategické místo!
Kotrbová: Což tak sáhnout do zkušenosti salesiánské pastorace?
Gabrhel: mnoho věcí je shrnuto v literatuře
Moravcová: Chaloupky – byly znamení doby. Jsem absolventem programu „peer“

Vztah k pastoraci vysokoškoláků:
Fišar: Myslím si, že o vysokoškoláky by se mělo starat především VKH v úzké spolupráci s prací DCM
Paďour: Je to prakticky oddělené, prostupuje to mezi sebou. Je to opět velké nedorozumění. Nezmínili jsme konference o mládeži, které také zpočátku měli své problémy, kde se hledala platforma k diskusi, - konflikt se salesiány
Šimáček: koordinační rady – zástupci různých iniciativ. Měl by tam být i zástupce pastorace vysokoškoláků Konference o mládeži od roku 1995 na přání arcib. Graubnera, aby se lámaly hroty
Falkenauer:
· vymezit pojmy pro to – Iniciace pro koordinaci pastorace VŠ vyšla
· z Konference evropských biskupských konferncí – comité pro katolickou výchovu a školství nikoliv Sekcí pro mládež Papežské rady pro laiky
· Akce DCM by obecně VŠ studenty spíše otrávila
Horáčková: nejde o násilné začleňování. Pastorace VŠ je specifická. Z pohledu diecéze jde vytvořit prostor pro koordinaci
Mladí se nerozčleňují, neříkají já jsem VŠ student, já tam nepůjdu. Existují mladí, kteří zase nejsou zasažení prací VKH
Paďour: Bude trvat dlouho, než se vyléčíte, ze zahleděnosti …
Horáčková: Najít prostor pro spolupráci, můžeme si přece hodně pomoci
Falkenauer: Cílem VŠ pastorace není pastorace vysokoškolských studentů. Ale přítomnost církve v univerzitním prostředí, směřující i k pedagogům a ostatním pracovníkům. Zahrnout to pod mládež, rezignujeme na tento cíl.

Je třeba respektovat specifikum akademického života a patřičně na to reagovat pastoračními aktivitami

Do shrnutí:

1. Mládež je skupina, která dělá pět rozhodnutí: o povolání, o životním partnerovi, o přátelích, o osobní identitě, o vztahu k Bohu. Je nutné chápat ji jako diferencovanou skupinu, například věkově (mladší 12-15, střední 15-20, starší mládež 20 a více), zájmově, stavu (ženatí/vdané), profesně (učiliště, střední školy, vysokoškoláci, zaměstnaní) nebo podle jiných kritérií. Toto je třeba více definovat v odborné komisi
2. Jsou různé metody práce s mládeží, vítáme každou systematickou práci, neboť oblast pastorace mládeže je nezvládnutelná jedním subjektem.
3. Mládeži zachycené v církvi je třeba hledat zázemí, kde bude rozvíjet svůj život a pokračovat
4. Na práci s animátory lze postavit práci s hledajícími
5. Je třeba pracovat na odstranění předsudků, které mezi některými skupinami pracujícími v pastoraci mládeže
6. Práce s médii: výchova k výběru informací a výchova ke kritickému hodnocení programu, a nenechat sebou manipulovat
7. Práce s médii: je třeba vytvářet nabídku alternativ
8. Mládež nereaguje na evangelizační nabídky církve takto otázku nelze položit
9. Je třeba respektovat specifikum akademického života a patřičně na to reagovat pastoračními aktivitami
10. Je třeba lépe propracovat metodiku informovanosti mezi jednotlivými subjekty působícími v pastoraci mládeže
Zaslat reakci na tento text.