ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
Církev jako svátost spásy a společenství 
Církev jako společenství Božího lidu 
Ekumenismus 
Laici v církvi 
Kněžstvo 
Obecně 
Trvalí jáhni 
Zapojení stálých jáhnů českých a moravských diecézí do pastorace 
Svatost, řehole, duchovní hnutí 
2001 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Zapojení stálých jáhnů českých a moravských diecézí do pastorace 108

Mgr. Michal Opatrný

Použitá literatura

Dokumenty
Anafora svatého apoštola Jakuba, v: Liturgický sborník 1., s. 3 – 13.
Bible, (český ekumenický překlad), Stuttgart 1984.
ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE, Dohoda o duchovní službě ve věznicích, Praha 1994.
ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE, Dohoda o duchovní službě v rezortu ministerstva obrany, Praha 1998.
Didaché, Hostiné 1994.
Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha 1995.
Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheiduhgen, Freiburg 1991.
JAN PAVEL II., Laborem exercens, encyklika o lidské práci, v: Sociální encykliky, Praha 1996.
JAN PAVEL II., Sollicitudo rei socialis, encyklika o starosti církve o sociální otázky, v: Sociální encykliky, Praha 1996.
Kodex kanonického práva 1983, Praha 1994.
KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU, Grundnormen für die Ausbildung der ständigen Diakone, Vatikán 1998.
KONGREGACE PRO KLÉRUS, Direktorium für den Dienst und das Leben der Ständigen Diakone, Vatikán 1998
Tridentský koncil, 23. zasadnutie, v: Viera cirkvi v úradných dokumentov jej magisteria, Trnava 1995.

Publikace
AMBROS, P., Kam směřuje česká katolická církev?, Velehrad 1999, 370 s.
De CLERC, P., Moudrost liturgie, Kostelní Vydří 2002, 179 s.
DENIS, H., Jak slavit eucharistii, Kostelní Vydří 2000, 92 s.
DOLISTA, J., O podstatě kněžské služby, Kostelní Vydří 1998, 93 s.
GRANAT, W., K člověku a Bohu v Kristu 3, Řím 1982, 276 s.
KAPLÁNEK, M., Pastorace mládeže, Praha 1999, 125 s.
KLIESCH, K., Skutky apoštolů, Malý Stuttgartský komentář 5, Kostelní Vydří 1999, 143 s.
KŘIVOHLAVÝ, J., Pastorální péče, Praha 2000, 179 s.
KUNETKA, F., Slavnost našeho vykoupení, Kostelní Vydří 1997, 110 s.
MACHULA, T., Církev – dům Boží, Svitavy 2000, 91 s.
OPATRNÝ, A., Pastorace v postmoderní společnosti, Kostelní Vydří 2001, 150 s.
OPATRNÝ, A., Pastorační situace u nás, Kostelní Vydří 1996, 103 s.
RATZINGER, J., Úvod do křesťanství, Brno 1991, 255 s.
SCHMAUS, M., Sviatosti, Bratislava 1992, 435 s.
SCHMAUS, M., Cirkev, Bratislava 1993, 397 s.
SKALICKÝ, K., Radost a naděje, Kostelní vydří 2000, 303 s.
SKALICKÝ, K., Zápasy o zítřek, Rychnov nad Kněžnou 2000, 137 s.
STOTT, J., R., W., Zápas mladé církve, Praha 1999, 414 s.
ZULEHNER, P. M., Církev přístřeší duše, Praha 1997, 98 s.

Sborníky
BRISCH, U., Diakonat und Caritas, v: Der Diakon, Freiburg 1980, s. 222 – 230.
BÜSSE, H., Der ständige Diakonat in Kontext der pastoralen Dienste, v: Der Diakon, Freiburg 1980, s. 241 – 258.
EVANS, M., Podporovat blízkost, v: Služba trvalých jáhnů II., Praha 1998, s. 9 – 20.
KASPER, W., Trvalý jáhen v ekleziologickém pohledu, v: Služba trvalých jáhnů I., Praha1998, s. 16 - 30.
KŘIŠŤAN, A., Současné směry v pastorální teologii německy mluvících oblastí, v: Úkoly pastorační činnosti církve a pastorální teologie v Českých zemích, Velehrad 1997, s. 13 – 21.
PORRO, C., Jaká vize církve pro jáhenství?, v: Služba trvalých jáhnů, sborník I., Praha 1998, s. 31 - 41.
POTIER, B., Svátostnost jáhenství, v: Služba trvalých jáhnů, sborník I., Praha 1998, s. 3 - 15.
POWER, D., Kněžství, v: Systematická teologie 3, Brno 2000, s. 105 - 164.
ROTH, A., Priester-Diakon, v: Das Amt des Diakons, Leipzig 1977, s. 160 – 184.
TRIPPEN, N., Die Erneurung des Ständigen Diakonats im Gefolg des II. Vatikanischen Konzils, v: Der Diakon, Freiburg 1980 s. 83 – 103.
Úkoly pastorační činnosti církve a pastorální teologie v Českých zemích, (kol. autorů), Velehrad 1997, 43 s.
WINDELS, O., Jáhenská služba při liturgii, v: Služba trvalých jáhnů II., Praha1998, s. 3 - 8.

Články
AMBROS, P., Cíle moderní pastorální teologie, v: Teologické texty 5/1996, s. 151 – 153.
AMBROS, P., Sociologické a teologické přístupy v pastorální teologii, v: Studia theologica 3/2001, s. 28 – 35.
FURGER, F., Místo církve ve společenské struktuře, v: Teologické texty 6/1993, s. 185 - 187.
HÖFER, A., Spor víry a spravedlnosti v životě církve, v: Teologické texty 1/1991, s. 18 - 19.
JANÁT, B., Bohatství chudých, v: Teologické texty 1/1991, s. 13 - 14.
KROPÁČEK, L., Pocity pokoření i převahy, v: Perspektivy 2/2002, s. 4.
LEHNER, M., Prokrustovo lože, v: Teologické texty 5/1996, s. 148 – 151.
MATĚNA, J., Máme ve církvi problém, v: Perspektivy 3/2002, s. 6.
OPATRNÝ, A., Pastorace – pohled do naší domácí situace, v: Teologické texty 5/1996, s. 156 – 157.

Odborné slovníky
BEINERT, W., Slovník katolické dogmatiky, Olomouc 1994.
RAHNER, K., VORGRIMLER, H., Teologický slovník, Praha 1996.předcházející | obsah