ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
První zasedání 
POSELSTVÍ Z PRVNÍHO ZASEDÁNÍ PLENÁRNÍHO SNĚMU 
Všeobecné informace 
Materiály prvního zasedání 
Instrumentum Laboris 
Příspěvky z prvního zasedání 
Výstupy z tématických skupin 
Úterý, 8. 7. 2003 
Středa, 9. 7. 2003 
Tiskové zprávy 
Sněmovní zpravodaj 
Přípravná komise Plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
Sekretariát Plenárního sněmu 
Liturgie Plenárního sněmu 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Katecheze a křesťanská výchova

Shrnutí:
1. k §43 Přijímáme definici katecheze jak je ve všeobecném katechetickém direktoriu
2. k §44 Rozdíl mezi katechezí a vyučováním náboženství - tato problematika je celocírkevně zmapována (např.Všeobecné katechetické direktorium), my tyto impulsy musíme brát vážně.
3. k §45 – vytvořit pro katechezi prostor - např. biskup Radkovský měl velmi konkrétní příspěvek
4. rozlišovat oblasti podle příspěvku Tomáše Halíka
5. je třeba osobní svědectví katechety a kněze, svědectví je nutná, ale ne dostačující podmínka katecheze
6. v osnovách řešit část povinnou a nepovinnou
7. dbát na vytváření společenství katechetů a jejich osobní profesionální růst
8. Církevní školy nabízí kvalitní vzdělání v přirozeně dobrém prostředí a působí tak také jako účinný prostředek preevangelizace
9. paragraf o církevním školství rozšířit o materiál z lineament
10. Sněm podporuje křesťany a pedagogy na necírkevních školách, kde působí také jako preevangelizační faktor
11. aktivně nabízet na necírkevních školách možnost fundovaného (kvalifikovaného) seznámení s křesťanským náboženstvím a s církví
12. Vzdělávání dospělých: sněmovní kroužky z přípravného procesu – transformovat do vzdělávacích skupin; materiál ke studiu připravit nebo se doporučuje katechismus katolické církve
13. Je dobré podpořit vzdělávání – spolupráce s Teologickými fakultami nebo lze postupovat formou diecézního vzdělávacího institutu, finance vyčlenit v rozpočtu pro katechetická centra!
14. Na katechetický kurz a kurz pro pastorační pracovníky se lidé hlásí nejen pro službu v církvi, ale i pro sebevzdělání. Existuje tedy touha lidí po dobrém vzdělání, vzniká i specifická podoba poznávání a vytváření společenství např. ve vikariátu/děkanátu.
15. Sněm musí připomenout činnost České křesťanské akademie a Moravskoslezské křesťanské akademie, Českého katolického biblického díla a dalších aktivit, které také působí pro vzdělávání dospělých

Proč se systematická katecheze nedaří:
- jednou z příčin je strach kněží, ne ze zlé vůle, ale kněz při katechezi není zaštítěn svou autoritou, jako např. při kázání
- chybí skutečnost žitého společenství víry, např. malých společenství, farností (současná podoba farnosti je v krizi)
- není dost času k systematické práci s lidmi - důvod např. migrace, víkendové odjezdy, děti nechodí déle než dva tři roky do náboženství atd.
- v současné podobě katechizace a je narušena iniciace podle chápání uvedení do svátostí
- naše území je specificky misijní

Další připomínky: katechezí dospělých je třeba zabývat se již teď, ne až potom! Posílit katechetická centra
Zaslat reakci na tento text.