ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
2001 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Liturgie mše svaté

Dovoluji si dodatečně uvést několik připomínek, resp. doporučení k průběhu mše sv.:

Přímluvy
Postrádám časté přímluvy za rodiny - daleko častěji jsou uváděny přímluvy za kněžská a řeholní povolání - ta přece ve velké většině vycházejí z rodin, nehledě k tomu, že rodina je základní a snad nejdůležitější buňkou evangelizace.

Kříž
Mnozí kněží se znamenají křížem tak, že není soulad mezi gestem a slovem.Bylo by vhodné na tuto skutečnost upozornit.

Modlitba po proměňování
Po modlitbě za papeže a další se někdy čte, někdy ne, přímluva za odloučené bratry. Snad by bylo vhodné tuto přímluvu uvádět vždy, vždyť za jednotu bychom se měli modlit stále. Máme v domě členy dvou nekatolických církví a vždy je nám milé si na ně při mši sv. vzpomenout.

Závěrečné požehnání
Jsou kněží, kteří závěrečné požehnání doplňují ještě takto: požehnej vás i vaše blízké - je to skutečně krásné, vždyť máme vždy myslet na celou rodinu.

Zpěv žalmů
Velice často, řekl bych většinou, není zpívanému textu, ať již v podání varhaníků nebo zpěváků, dobře rozumět.Mělo by se zvážit, zda by nebylo vhodné tyto krásné texty číst. Zpěv je sice krásný, ale v tomto případě mi připadá samoúčelný.
V této souvislosti si ještě myslím, že by bylo vhodné znovu používat kazatelnu, byla našimi předky vhodně umístěna a dovoluje věřícím mít přímý kontakt s knězem.
Rozhodnutí 2.vatikánského koncilu o bohoslužbě v národních jazycích bylo velmi moudré, je však ještě nutno zajistit srozumitelnost.

Děkuji za pozornost mým návrhům a doufáme, že něco se podaří uskutečnit.

Vladimír Válek