ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
Sněm české katolické církve 
Katolický týdeník 
Arcidiecézní zpravodaj Praha 
OLDIN 
IKD 
Diecézní zpravodaj Plzeň 
OKNO 
Aktuality: SETKÁNÍ 
AD 
Farní časopisy 
Ostatní 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Sněm české katolické církve. Obnova synodality 17

Miloš Raban

Apoštolská shromáždění

Pavel byl ve svých obcích povolán také budovat společenství (1 Kor. 3,10-17) a vést je k sebeurčující dospělosti (1 Kor. 14,20; Fil. 3,16). Protože neměl prvotně v úmyslu budovat nové obce, nýbrž obracel na víru v Krista židy v diaspoře příslušející k místní synagoze, lze se právem domnívat, že obrácená židovská společenství používala původní strukturu. Teprve později po exkomunikaci ze synagogy a s nesmírným přílivem nežidů, zejména římských občanů, do křesťanského společenství, došlo k posunu směrem k jednacímu řádu římských shromáždění .
Jednotlivá společenství měla své představené, jejichž požadované osobní předpoklady Pavel podrobně popisuje. Mluví také několikrát o jednacím řádu shromáždění. Je patrné, že při něm Pavel vychází ze zkušenosti svého učitele Gamaliela, představeného sanhedrinu. O dalších úřadech hovoří jako o darech Ducha svatého. Na synodální činnost v pavlovských společenstvích poukazují následující případy :
· případ krvesmilníka (1 Kor. 5). Pavel vysloví rozsudek a společenství má s ním souhlasit a provést ho.
· většina shromáždění uděluje trest viníkovi (2 Kor. 2,6-9). Pavel jen napomíná shromáždění k odpuštění.
· volba soudce (1 Kor. 6,4n.). Pavlovi ve společenství schází soudce a žádá, aby ho nemusel volit on, nýbrž společenství z vlastních řad.
· zahalení žen při shromáždění (1 Kor. 11,2-16). Pavel sice říká své mínění, vyzývá však společenství, ať otázku posoudí samo mezi sebou (1 Kor. 11,3).
Společenství věřících podle Matouše je tvořeno z bratří, mezi nimiž má zvláštní postavení dvanáct apoštolů, přičemž opět mezi nimi má prvotní postavení Petr. Jako funkce ve společenství Matouš dále připomíná zcela v židovské tradici zákoníky (Mt. 13,52), mistry, otce a učitele (Mt. 23,10). Protože Matoušovo evangelium je adresováno židovským komunitám kolem synagog, lze se právem domnívat, že struktura křesťanského společenství v okruhu Matoušova evangelia měla také strukturu pocházející ze společenství synagogálního . Z tohoto okruhu lze uvést jeden příklad převzatého procesního postupu jednání v případě pře (Mt 18,15-17): nejdříve je třeba problém rozdílnosti postojů řešit mezi čtyřma očima; nedá-li se takto řešit, pak v přítomnosti dvou nebo tří svědků, a když ne ani tímto způsobem, pak před celým shromážděním, které rozhodne.předcházející | obsah | následující