ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
První zasedání 
POSELSTVÍ Z PRVNÍHO ZASEDÁNÍ PLENÁRNÍHO SNĚMU 
Všeobecné informace 
Materiály prvního zasedání 
Instrumentum Laboris 
Příspěvky z prvního zasedání 
Výstupy z tématických skupin 
Tiskové zprávy 
Sněmovní zpravodaj 
Přípravná komise Plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
Sekretariát Plenárního sněmu 
Liturgie Plenárního sněmu 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Instrumentum Laboris 145

Sekretariát Plenárního sněmu

31. Moravská církevní provincie

§ 137
V Moravské církevní provincii žije přibližně 4,1 mil. obyvatel, z toho 1,6 mil. katolíků a 250 tisíc ostatních křesťanů. Tato provincie staví na církevní tradici s hlubokými cyrilometodějskými kořeny a na blízkosti lidem.

§ 138
I když dvě třetiny všech věřících naší země žije v moravské provincii, jsou jednotlivá území Moravy nábožensky velmi rozdílná, nacházíme farnosti vyspělé i mrtvé, s tradicí živou nebo jen zvykovou, ale i oblasti diaspory. Zvláštním problémem je pastorace sídlišť a katecheze dětí, z nichž mnohé nemají rodinné zázemí praktického života z víry. Díky církevním školám, intenzivní přípravě biřmovanců a společenstvím mládeže v některých farnostech roste uvědomělá křesťanská mládež, zatím však jen v malém počtu. V řadě živých farností je vidět požehnané působení katolických sdružení a nových církevních hnutí, zatímco jiné farnosti se takovým iniciativám neotevírají. Velký rozvoj zaznamenala v minulých letech Charita. Přesto se na mnohých místech jen těžko překonává komunistická představa o náboženském životě patřícím pouze do kostela a do soukromí. Přes dostatek náboženské literatury je mezi věřícími značná náboženská neznalost, slabé katolické sebevědomí a malá touha či schopnost evangelizovat své okolí a angažovat se ve společenském životě v duchu evangelia.

§ 139
Moravské diecéze mají před sebou úkol nejen reorganizace farnosti podle dnešního stavu obyvatel a věřících, ale i oživení farností a malých společenství, větší zapojení rodičů do katechezí svých dětí, změnu akcentů ve výchově a v kázáních, aby se věřící dovedli lépe orientovat v současném světě a uměli vyrovnávat úsilí o silnou katolickou identitu s otevřeností světu. Zvláštním úkolem je hledání pastoračního modelu pro městská sídliště, povznesení rodiny a pastorace duchovních povolání.předcházející | obsah | následující