ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
Církev jako svátost spásy a společenství 
Církev jako společenství Božího lidu 
Ekumenismus 
Laici v církvi 
Kněžstvo 
Obecně 
Trvalí jáhni 
Zapojení stálých jáhnů českých a moravských diecézí do pastorace 
Svatost, řehole, duchovní hnutí 
2001 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Zapojení stálých jáhnů českých a moravských diecézí do pastorace 76

Mgr. Michal Opatrný

Současné způsoby zapojení jáhnů v pastoraci

Pro potřeby této diplomové práce jsem provedl mezi jáhny české a moravské církevní provincie průzkum, který měl zmapovat současné způsoby, jakými jsou jáhni zapojeni do služby církve, a konkrétně do pastorace. S jáhny jsem hovořil o sedmi základních tématech , která se jáhenské služby týkají. Pokud to bylo vhodné a okolnosti to dovolovaly, jednotlivá témata jsme v konkrétních případech různě rozváděli. Kromě sedmi základních otázek měli také jáhni odpovědět na otázku, zda by za určité změny okolností přijali kněžské svěcení. Odpovědi na tuto otázku totiž poměrně výstižně ukazují, jak sami jáhni chápou svou službu. Poslední dvě otázky se týkaly návrhu změn v oblasti pastorační služby jáhnů. Proto budou odpovědi na ně prezentovány až v závěrečné kapitole.
Spolupráce s jáhny probíhala velice dobře. Dá se říci, že byli potěšeni, že je o jejich službu a práci nějaký hlubší zájem. Tento fakt už sám mnoho vypovídá o tom, jak je služba jáhnů přijímána v české a moravské katolické církvi. Následující podkapitoly budou odpovídat jednotlivým tématům, o kterých jsem s jáhny hovořil. Vzhledem k tomu, že šlo často i o informace částečně důvěrného charakteru, např. co se týká finančního ohodnocení služby jáhnů, budu se vyhýbat jakýmkoliv výpovědím, které by mohly jáhny, kteří se zúčastnili průzkumu, nějakým způsobem zdiskreditovat. Ze stejného důvodu budu podobně hovořit i o tématech, které při rozhovorech otevřeli někteří z jáhnů. Tato témata, pokud je lze použít, zařazuji pod některé ze sedmi základních témat, kterému nejlépe odpovídá.předcházející | obsah | následující