ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
2001 
Duchovní situace společnosti 
Rodina, manželství, žena 
Výchova a vzdělání 
Kultura a inkulturace 
Misie, preevangelizace, evangelizace 
Média, komunikace uvnitř církve 
Sociální život, podnikání 
Politický řád 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Domácí školy

Vážený pane předsedo přípravné komise, vážení kolegové,
ve svém příspěvku se chci zabývat tématem z oblasti křesťanské výchovy, konkrétně domácími školami. Jedná se o domácí vzdělávání dětí rodiči po dobu povinné školní docházky. Podnět k tomuto zamyšlení mi daly články v Mezinárodním katolickém reportu, které vyzdvihly klady tohoto způsobu vyučování. Po prostudování deklarace O křesťanské výchově (Gravissimum educationis) mi v souvislosti s domácími školami vyvstaly otázky, jež vám předkládám.
1. Povinností katolických rodičů, pokud mají tu možnost, je svěřovat své děti katolickým školám. Církev velmi ráda vidí ty katolické školy, které jsou otevřeny katolíkům i nekatolíkům. Církev také cítí vážnou povinnost starat se o náboženskou a mravní výchovu většiny svých dětí, vzdělávajících se v nekatolických školách. V tomto prostředí klade důraz na apoštolskou činnost spolužáků. Mladí katolíci si mají zvykat vydávat svědectví o své naději v nekatolickém prostředí. Není z tohoto pohledu domácí škola únikem před úkolem být solí a kvasem uprostřed světa?
2. Deklarace považuje školu za středisko, na němž se podílí celá společnost (zastoupená rodiči, učiteli, sdruženími pro kulturní, občanský a náboženský život) a stát. Úkolem školy je pěstovat rozumové schopnosti, správné usuzování, uvádět do kulturního dědictví, tříbit smysl pro hodnoty, připravovat na povolání, ale také podporovat dispozice pro vzájemné porozumění tím, že mezi žáky různých povah a postavení dává vznikat přátelským vztahům. Může být dítě, vyňaté z okruhu svých vrstevníků vyučováním doma, tímto odloučením obohaceno?
3. Deklarace uvádí, že mladí lidé mají být vedeni
· k odpovědnosti za správný rozvoj svého života
· k velkodušnému a vytrvalému překonávání překážek
· k účasti na společném životě, aby, správně vybaveni nutnými a vhodnými prostředky, byli schopni zařadit se aktivně do různých skupin lidské společnosti, aby byli přístupni dialogu s jinými a napomáhali křesťanskému uspořádání světa. Naučí se mladí, vzdělávaní výhradně doma, žít v toleranci k jiným názorům, brát je vážně a dokážou vést dialog se světem?

Ať jsou názory na různé druhy škol jakékoli, deklarace zdůrazňuje nezadatelné právo rodičů vybrat pro své dítě školu opravdu svobodně podle svého svědomí.
Zaslat reakci na tento text.