ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
První zasedání 
POSELSTVÍ Z PRVNÍHO ZASEDÁNÍ PLENÁRNÍHO SNĚMU 
Všeobecné informace 
Materiály prvního zasedání 
Tiskové zprávy 
Sněmovní zpravodaj 
Přípravná komise Plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
Sekretariát Plenárního sněmu 
Liturgie Plenárního sněmu 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Tisková zpráva 7. 7. 2003

Obecné rozpravě v plénu, při které jednotliví delegáti hovořili o svých připomínkách ke sněmovnímu diskusnímu materiálu, byl věnován druhý den zasedání Plenárního sněmu (PS) katolické církve v ČR.
Velehrad: 1. Zasedání PS na Velehradě pokračovalo v pondělí 7.7. svým druhým jednacím dnem. Po ranní mši v místní bazilice se delegáti sněmu sešli opět ve Slovanském sále, kde bylo jednání zahájeno prezencí a slavnostním vyznáním víry.
Celkem 13 delegátů se přihlásilo k vystoupení na dopoledním bloku jednání. Většina příspěvků obsahovala návrhy a připomínky k projednávanému diskusnímu textu Instrumentum laboris, jehož plné znění je uvedeno na internetové adrese http://snem.cirkev.cz/index.html?menu=196&pub=109 (viz odkaz). Do odpoledního bloku jednání bylo přihlášeno 22 příspěvků.
Mnozí z delegátů hovořili velmi otevřeně o současných problémech katolické církve v ČR, současně zde však také byly vyzdviženy projekty a aktivity, které se ukazují jako pozitivní (např. ve světě ojedinělý projekt Diecézních center života mládeže). Kritizována byla malá schopnost komunikace uvnitř církve a skutečnost, že v mnohých případech také chybí zpětná vazba mezi církevní správou a skutečnými potřebami lidí.
Mnoho příspěvků se věnovalo současné podobě farní správy. Delegáti poukazovali na skutečnost, že kněží jsou často přetíženi množstvím správních a organizačních povinností ve farnosti a z tohoto důvodu se nemohou dostatečně věnovat pastorační činnosti. Stejně tak se v několika vystoupeních delegátů opakoval požadavek celoživotního vzdělávání kněží a aktivního zapojení laiků do farní správy. Zajímavý byl také poukaz na skutečnost, že kněžská a řeholní povolání se rodí zejména v dobře fungujících katolických rodinách a dostatek povolání tedy předpokládá především věnovat zvláštní pozornost a péči rodinám. V plénu zazněl i návrh vypracovat na základě analýzy stavu společnosti a jejích dalších výhledů a na základě analýzy koncilových a pokoncilových dokumentů v příslušných oblastech text o sebepochopení a úkolech církve v naší společnosti v této době (s desetiletým výhledem) jako základní dokument sněmu.
Veškeré příspěvky delegátů 1. zasedání PS jsou v plném znění průběžně zpřístupňovány na internetové adrese http://snem.cirkev.cz/index.html?menu=200 (viz odkaz).