ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
2001 
Duchovní situace společnosti 
Rodina, manželství, žena 
Výchova a vzdělání 
Kultura a inkulturace 
Misie, preevangelizace, evangelizace 
Média, komunikace uvnitř církve 
Sociální život, podnikání 
Politický řád 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Sdělovací prostředky

Příspěvek pro přípravný výbor plenárního sněmu KC

1. Navrhujeme, aby plenární sněm KC v Česku konstatoval, že katolická média s církevním schválením jsou nepostradatelnými pomocníky při pastoraci, (pokud mají církevní schválení, což znamená, že neobsahují bludy v oblasti víry a mravů). Označení s "církevním schválením" je provázeno sdělením, kdo a kdy církevní schválení udělil a pod jakým jednacím číslem. Katolické médium, které tyto údaje neuvádí, užívá označení s "církevním schválením" neoprávněně a na to by měla katolická média s řádným církevním schválením upozornit.

2. Dále navrhujeme, aby v katechezích a promluvách, které se týkají prvních tří kapitol knihy Genesis bylo respektováno závazné měřítko pro jejich výklad, které bylo stanoveno v r. 1909 Papežskou biblickou komisí, která tehdy byla součástí učitelského úřadu Církve.

3. Navrhujeme, aby byl Církví ČR stanoven metodický postup osvěty v problematice interrupcí a antikoncepce.

Společenství hlučínsko-ludgeřovické
Zaslat reakci na tento text.