ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
2001 
Duchovní situace společnosti 
Rodina, manželství, žena 
Výchova a vzdělání 
Kultura a inkulturace 
Misie, preevangelizace, evangelizace 
Média, komunikace uvnitř církve 
Sociální život, podnikání 
Politický řád 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Restituce

Sněm katolické církve v ČR

Nepochybuji, že jedním z důležitých témat jednání Sněmu bude vztah Církve ke státu, ke společnosti, k našim věřícím i nevěřícím spoluobčanům. Jako jeden ze závažných podkladů pro jednání o tomto tématu bych považoval co nejobjektivněji zhodnocení (tj. z hlediska Církve i nevěřící veřejnosti) dosavadního průběhu restitucí církevního majetku po listopadu 89. Představoval bych si pod tím úplný seznam všech objektů, jejich využití před restitucí, způsob a atmosféra provedení převodu majetku (se soudem, bez něj), reakce veřejnosti, případné aféry, které jej provázely či které následovaly apod. Problém považuji za tím aktuálnější, že se blíží konec ochranné desetileté lhůty, která vázala převod majetku využívaného zdravotnickými a tomu podobnými institucemi, a pokud "v prvním kole" došlo k nějakým chybám, nebylo by dobře je opakovat.

Ing. Ondřej Fischer
Zaslat reakci na tento text.