ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
2001 
Duchovní situace společnosti 
Rodina, manželství, žena 
Výchova a vzdělání 
Kultura a inkulturace 
Misie, preevangelizace, evangelizace 
Média, komunikace uvnitř církve 
Sociální život, podnikání 
Politický řád 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Hnutí Světlo-Život - evangelizace

Hnutí Světlo-Život
Tereza Kotková, Martin Davídek, Jan Rajlich,OP

Jak provádíme evangelizaci:

Metoda: rozhovorem !
Školíme na začátku při oáze 1.stupně 10,12,14 den po jednotlivých krocích
· Bůh posílá,
· hlásat evangelium,
· všem.
Dále dávám 15-ti večerní evangelizační kurs, který je orientován na evangelizaci rozhovorem. K tomu integrálně patří: modlitba a život s Božím slovem (Písmo sv.), organické zapojení do církve. Stálá formace členů je svou povahou evangelizační, součástí probíraného tématu je pokusit se o hovor nad daným tématem s někým druhým (není nutně nevěřící).
Pravidelně provádíme alespoň jedenkrát měsíčně nějakou evangelizaci.

Prakticky potom provádíme
Misie po domech:
· Do schránek se předem nahází letáky podepsané místním knězem,
· lidé se potom navštíví v předem avízovaný čas.
· K tomu je dobré mít na faře "záchytnou službu".

Misie lidského sídla:
· pozvání všech ve vesnici, nebo městě (návštěvy po domech)
· večerní evangelizační Bohoslužba (svědectví, čtení Evangelia, kázání a modlitba za přijetí Ježíše Krista za Pána a Spasitele) - možný až celý týden,
· následující den (období) - setkání místní poevangelizační(ch) skupin(y).
Důležitý je zde počet apoštolů (minimálně 10 na 1 000 obyvatel).

Ve školách:
· setkání s pantomimou (nebo jiná aktivita),
· svědectví,
· malé diskusní kroužky (nebo odpovídání na otázky v plénu)

Na ulici:
· Operují dvojice s letáky, diskusí a modlitbou (nahlas za věci dotyčného).
· Lze skombinovat s hraním skupiny, do mikrofonu říkaným svědectvím, evangeliem, kázáním a modlitbou nahlas.

Pochod pro Ježíše:
Skupina rozdělená na tři části
· jedna nahlas chválí Boha zpěvem
· druhá se modlí za požehnání lidí, kolem kterých prochází,
· třetí je nachystaná k hovoru (zdraví lidi, eventuelně rozdává letáky)

Oikos evangelizace - doma:
Náročnější, protože je mezi vlastními.
· V modlitbě si sepsat seznam těch, které bych rád evangelizoval.
· Neustále se za ně modlit a být ochoten před nimi dát najevo svou víru.
· Při vhodné příležitosti hovořit o Bohu, Ježíši Kristu.

Základem je "hovořit s druhým" o víře. Ostatní (popsané hesly po domech, lidského sídla, ve škole, na ulici, pochod, doma) je jen nadstavba.

zkušenosti:
kdo jde evangelizovat, musí:
- mít misi, Řím 10,15. O Ježíši vydává svědectví Duch sv., kterému "viditelné tělo" poskytuje církev, Jan 15,26. Ježíš tuto církev vyslal a mocí Ducha vybavil. Toto poslání si člověk nemůže sám od sebe přivlastnit. Misii apoštola odpovídá "čistota úmyslů" Řím 1,14-15, není důvod k evangelizaci, že církev vymírá, je nás málo, je třeba prosadit křesťanství. Základní důvod neúspěchů svědků Jehovových (že jsou na ně všichni naštvaní) je, že jsou samozvanci. Častý důvod neúspěchu katolíků je, že to dělají "pro sebe". Růst apoštola je v tom, že si stále více uvědomuje, že jeho apoštolát není jeho vlastní dílo, ale věc Ducha sv.
- Vědět, co řeknu. Hlásá je nejprve Ježíš, aby každý ho mohl svobodně přijmout, uvěřit mu. Potom se teprve pokračuje katechezí nad Kredem, svátostmi, morálkou a spirituální teologií. Člověk nemůže hlásat při první katechezi doktrínu, ale pravdy, které poznal na svém životě.
- Mít jistotu, že když dotyčný uvěří, je možné s ním dál pokračovat, budu mít prostředí, kam ho mohu pozvat. Zde je důležitým momentem vstřícnost kněží vůči nově přicházejícím, jejich pedagogické nadání, začít na nízké úrovni a pomoci dorůst k svatosti. Uzavřenost a "neperspektivnost" některých katolických skupin dokáže "sterilizovat" i velmi dobrého apoštola. Bez otcovských kněží je dílo i velmi horlivých laiků ohroženo. Myslím, že jsme nikdy nezvážili, jak kněží působí na skupinu lidí, kteří se hlásí k církvi a nežijí s ní, kteří občas přijdou pro svatbu nebo křest. Často vidím dvě chyby: příliš moc se žádá na začátku, anebo se nechce vůbec nic. Jsou ojedinělé případy, kdy se s nimi začne tak, jak jsou, a dovedou se až k životu v církvi.
- Nejen hovořit, ale také se modlit za zázraky a znamení. (zázrak - vyslyšená modlitba je pečetí pod poselstvím).
- Silnější než slovo je láska k nepřátelům. Ježíš na kříži, sv.Štěpán, sv.Václav.
Zaslat reakci na tento text.