ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
2001 
Duchovní situace společnosti 
Rodina, manželství, žena 
Výchova a vzdělání 
Kultura a inkulturace 
Misie, preevangelizace, evangelizace 
Média, komunikace uvnitř církve 
Sociální život, podnikání 
Politický řád 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Daňové úlevy, katolická literatura

Vážení přátelé,
dovoluji si zaslat náměty k jednání sněmu. První se týká humanitárních darů s daňovou úlevou, jak to bylo opakovaně zveřejněno. Formulace dary pro církevní, humanitární apod., jak je snad uvedeno v zákoně obecně, řeší údajně příslušná vyhláška MF. Vím o případu, kdy nebyl uznán příspěvek pro Rádio Proglas, ani pro dostavbu areálu P. M. Pomocné ve Zlatých Horách. Na finančních úřadech je údajně seznam institucí, resp. akcí, na které jedině je možno slevu poskytnout. Bylo by vhodné tuto záležitost znovu ozřejmit. Samozřejmě tím nechci odradit od darů pro akce, na které nebude sleva uznána.
Druhý námět: v dubnových Perspektivách KT se píše o malých společenstvích v církvi. Je tam dáván za příklad společenství mladých, které studuje (díky Bohu) mj. knihu Naše víra. Nic proti tomu, naopak. Ale jak v původním vydání ČKCH z roku 1974, str. 245, tak v dotisku (Zvon 1990) str. 243 je řešena otázka přirozeného plánování rodičovství, resp. přímo antikoncepce způsobem přinejmenším sporným. (cit.: "Jestliže se tedy manželé po svědomitém uvážení rozhodnou pro jiný způsob prevence početí, který vidí jako východisko ze své svízelné situace, nemusí se znepokojovat.") Zmiňuji se o té pasáži jednak konkrétně, ale současně obecně k čistotě katolické vydávané literatury.
A konečně: máme celou řadu absolventek teologických fakult, ale nemáme pro všechny uplatnění jako pastoračních pracovnic. Je to škoda.

MUDr. Stanislav Hanák
Zaslat reakci na tento text.