ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
2001 
Duchovní situace společnosti 
Rodina, manželství, žena 
Výchova a vzdělání 
Kultura a inkulturace 
Misie, preevangelizace, evangelizace 
Média, komunikace uvnitř církve 
Sociální život, podnikání 
Politický řád 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Poznámky k duchovní situaci občanské společnosti

Vážený pane sekretáři, milý otče,
Děkuji za zaslané předlohy jednotlivých komisí. Využijeme je v našem pracovním týmu, některé jsem již předal tak, abychom o sobě věděli navzájem (Mgr. Semína jsem požádal, aby se kontaktoval s ThDr. Skoblíkem.)
Já sám se necítím kompetentní k věcným připomínkám většiny textů. Zaujala mne předloha Dr. Skalického „Duchovní situace občanské společnosti“, bohužel mi schází stránky s body 10 – 13 (prosím o dodatečné zaslání). K tomuto textu mám jedinou připomínku, a totiž, aby se prof. Skalický pokusil „dotáhnout“ velice zajímavou klasifikace proudů v církvi až do současnost – co se stalo s lidmi, kteří před r. 1989 zastávali ty či ony postoje?
Odjíždím teď na tři týdny do Aachen na studijní pobyt a poté do Angers do Francie, kde bude výroční seminář „Mezinárodní asociace pro křesťanské sociální učení“, doufám, že tam načerpám podněty pro naši práci, zvláště z frankofonní oblasti.

Přeju hezké a požehnané „babí léto“, příležitost k odpočinku a zdar v další práci.

S pozdravem „Pokoj a dobro“

Ing. Lubomír Mlčoch
Zaslat reakci na tento text.