ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
Církev jako svátost spásy a společenství 
Církev jako společenství Božího lidu 
Ekumenismus 
Laici v církvi 
Kněžstvo 
Svatost, řehole, duchovní hnutí 
2001 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Místo církve v dnešní společnosti

Vážení a milí,
protože zítra odjíždím na pouť do Svaté země a nestihl jsem dosud pořádněji se zamyslet nad tématy plenárního sněmu, chci alespoň telegraficky sdělit těchto několik bodů:
1. Mnozí (v armádě, ve vězeňství, v ústavech atd., ale i obecně ve společnosti) vnímají církev především jako učitelku a garanta morálky, ale na druhé straně jí vyčítají některé morální požadavky (čistota partnerských vztahů, odmítání potratů atd.) Nikdy nelze správně pochopit, jak žít, když není jasné, proč žít. Proto vidím jako důležité přenést důraz od morálky k Původci a Cíli. Zabývat se především Bohem a Ježíšem. Církev prezentovat především jako společenství těch, kteří se modlí = oslavují Boha, hledají Jeho vůli, světu kolem potom o Něm vydávají svědectví.

2. Velmi živá je mezi lidmi otázka restituce církevního majetku. Mnozí očekávají od církve důsledněji biblický postoj, proto buďme rozvážnými a moudrými správce toho, co máme;
radujme se z toho, co nemáme, neboť "snáze projde velbloud uchem jehly..."
buďme na straně spravedlnosti, ale také: "když ti někdo bere plášť, nech mu i šaty."
skrze věřící laiky se zodpovědně podílejme na správě majetku společného.

3. Uvnitř církve položme důraz na opravdovost vztahu k Bohu, ne formální splnění povinností. Proto: modlitba jako rozhovor, četba bible, společenství, svátosti.
Křest - od rodičů dítěte kromě "slušného života" žádat 3 body kardinála Tomáška
ani jeden den bez modlitby
ani jednu neděli beze mše svaté
ani jeden měsíc bez svatého přijímání
Biřmování - dbát na zralost a ochotu k vydávání svědectví Kristu;
Eucharistie - zdůraznit, že jde o "tajemství víry"; televizí přenášet jen bohoslužbu slova; oživit adorace; dát více prostoru k osobnímu přístupu - možnost přijímání na ruku...
Svátost smíření - více zdůraznit, že jde o bohoslužbu, častěji spojovat s duchovním vedením, neodbývat formálně v rychlosti Pomazání nemocných - odstraňovat povědomí svátosti "umírajících", častěji využívat, udělovat společně
Kněžské svěcení - rozvinout úkoly jáhnů; zřetelněji rozlišit úkoly kněží a laiků, nabídnout rozumné řešení těm kněžím, kteří selhali a stali se rodiči;
Svátost manželství - nebát se důrazu na čistotu (před manželstvím i v manželském životě), předmanželské kursy, zvýraznit rodinu jako společenství (i v modlitbě), rozvinout péči o osoby z rozpadlých manželství...

Po návratu ze Svaté země se seznámím s výsledky jednání a pak se pokusím své podněty dále promýšlet. Zatím zůstávám se srdečným pozdravem

Václav Hes
Zaslat reakci na tento text.