ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
První zasedání 
POSELSTVÍ Z PRVNÍHO ZASEDÁNÍ PLENÁRNÍHO SNĚMU 
Všeobecné informace 
Materiály prvního zasedání 
Instrumentum Laboris 
Příspěvky z prvního zasedání 
Výstupy z tématických skupin 
Tiskové zprávy 
Sněmovní zpravodaj 
Přípravná komise Plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
Sekretariát Plenárního sněmu 
Liturgie Plenárního sněmu 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Instrumentum Laboris

Sekretariát Plenárního sněmuOBSAH    (celý text)

   
Preambule
   
1. Slavnostní vyznání chvály a díků účastníků Plenárního sněmu Katolické církve v ČR
   
2. Sněm jako událost obdarování a nového porozumění
   
Duchovní četba dějin
   
3. Paměť a smíření – duchovní četba českých dějin – praktické prostředky smíření
   
„Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa"
   
4. Koncilní iniciace české katolické církve – tajemství církve a její základní služba
   
5. Směřování katolické církve v České republice k plnosti Boží pravdy
   
6. Mnohotvárná podoba Božího zjevení ve službě spásy a zodpovědnost za Boží slovo
   
7. Liturgie v životě církve
   
8. Služba biskupů jako zápas o spravedlnost Boží, úsilí o realizaci důstojnosti lidské osoby a nasazení se za lidštější svět
   
9. Communio – všeobecná jednota církve a vnitřní jednota církve
   
„Co máme dělat?“
   
10. Preevangelizace, evangelizace, uvedení do křesťanského života a předávání víry
   
11. Katecheze, křesťanská výchova, církevní školy a vzdělávání věřících
   
12. Obnova liturgie v pastorační činnosti místní církve
   
13. Služby křesťanské lásky, charita a sociální apoštolát
   
14. Diecéze – vikariát/děkanát – farnost
   
15. Pastorace mládeže
   
16. Manželství a rodina
   
17. Pastorace nemocných a seniorů
   
18. Pastorační péče v méně obvyklých situacích
   
19. Povolání, formace a služba laiků, sdružení křesťanů, církevní hnutí
   
20. Zasvěcený život v místní církvi – povolání, formace, služba, spolupráce
   
21. Život jáhnů a kněží v místní církvi: povolání, formace, vzdělání, trvalá formace, spiritualita diecézního kněze, podmínky jeho života a pastorační služby
   
22. Katolické teologické fakulty, vyšší odborné školy, vzdělávací a badatelské instituce
   
23. Církev a svět kultury a sakrální umělecké tvorby
   
24. Kulturní a umělecké bohatství církve a ochrana církevních památek
   
25. Ekonomické zabezpečení církve
   
26. Boj za sociální spravedlnost, lidská práva, pokoj a mír ve světě, čistotu životního prostředí a humánní ekologii
   
27. Sociální komunikace, hromadné sdělovací prostředky a tiskový apoštolát
   
28. Ekumenický dialog a formace k mezináboženskému dialogu
   
29. Vztah církve a státu
   
30. Česká církevní provincie
   
31. Moravská církevní provincie
   
32. Apoštolský exarchát v České republice
   
33. Česká biskupská konference
   
34. Katolická církev v České republice a Evropská unie
   
35. Závěrečné ustanovení
   
Seznam zkratek
   
Bibliografie