ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
Církev jako svátost spásy a společenství 
Církev jako společenství Božího lidu 
Ekumenismus 
Laici v církvi 
Kněžstvo 
Obecně 
Trvalí jáhni 
Zapojení stálých jáhnů českých a moravských diecézí do pastorace 
Svatost, řehole, duchovní hnutí 
2001 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Zapojení stálých jáhnů českých a moravských diecézí do pastorace

Mgr. Michal Opatrný

Na tomto místě Vám nabízíme mimořádný příspěvek Mgr. Michala Opatrného - jeho diplomovou práci, kterou v roce 2002 obhájil na TF JU a která se velmi komplexním způsobem věnuje problematice trvalého jáhenství v české katolické církvi.
Autorovi tímto děkujeme za laskavé svolení s uveřejněním jeho práce!OBSAH    (celý text)

Úvod: Proč jáhenství
   
Svátost svěcení a jáhenství
   
Základní terminologie
   
Jáhnové ve spisech Nového zákona
   
Jáhenství v rámci svátosti svěcení
   
Nauka 2. vatikánského koncilu
   
Současný způsob chápání jáhenské služby
   
Nástin některých problémů
   
Situace jáhnů v Čechách a na Moravě viděná zvenčí
   
"Obvyklí náhradníci"
   
"Nejbližší pomocník kněze"
   
Srovnání chápání jáhenství ve Francii a České republice
   
Současné způsoby zapojení jáhnů v pastoraci
   
Motivy, které vedly k přijetí jáhenství
   
Náplň jáhenské služby
   
Vztah mezi civilním zaměstnáním a jáhenstvím
   
Způsoby, jakými věřící přijímají jáhna ve farnosti
   
Způsob, jakým probíhá spolupráce s nadřízeným knězem
   
Jáhni žijící v celibátu
   
Jáhenská povolání
   
Zamyšlení nad situací jáhenské služby
   
Pastorační strategie české katolické církve
   
Obecná problematika pastorační strategie
   
Pohled současné pastorální teologie
   
Otázky diakonie
   
Realizační formy církve
   
Diakonická pastorace
   
Diakonie pro církev
   
Jáhenství v české katolické církvi
   
Vztah mezi jáhenskou a kněžskou-presbyterskou službou
   
Vztah mezi jáhenskou službou a pastorační službou laiků
   
Vztah mezi jáhny a biskupem
   
Možnosti zapojení jáhnů do pastorace
   
Návrhy jáhnů
   
Otázka svátosti nemocných
   
Jáhnové s civilním zaměstnáním
   
Jáhnové pracující v diakonii pro církev
   
Jáhnové pracující v pastoraci profesionálně
   
Jáhnové ve farnosti
   
Jáhnové v diakonické pastoraci
   
Jáhen v liturgii církve
   
Základní služby jáhna při liturgii
   
Další možnosti realizace diakonického poslání jáhna v liturgii
   
Závěr
   
Použitá literatura