ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
První zasedání 
POSELSTVÍ Z PRVNÍHO ZASEDÁNÍ PLENÁRNÍHO SNĚMU 
Všeobecné informace 
Materiály prvního zasedání 
Instrumentum Laboris 
Příspěvky z prvního zasedání 
Pondělí, 7. 7. 2003 
Úterý, 8. 7. 2003 
Středa, 9. 7. 2003 
Výstupy z tématických skupin 
Tiskové zprávy 
Sněmovní zpravodaj 
Přípravná komise Plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
Sekretariát Plenárního sněmu 
Liturgie Plenárního sněmu 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Mons. Michael Slavík

Návrh k § 147:
· Čas šest let přípravy se příliš nepromítá a chybí to.
· Text vykazuje někdy vážné vady (viz upozornění P. Falkenauera)
· Některé návrhy by vyžadovaly diskusi (viz bp. Radkovský s jeho katechetickými půlhodinkami)
· Některé návrhy potřebují vysvětlit – viz finanční podpora Diecézních center života mládeže, nevím, kdo si uvědomil, že se jedná o odlišný projekt od DCM.
· Ve snaze vytvořit prostor pro zachování toho dobrého, co již bylo uděláno a poskytnutí dostatečného prostoru pro zpracování následujícího navrhuji:

Návrh 1.
Odstavec a) zrušit bez náhrady

Návrh 2.
Odstavec b) nahradit textem: „Sněm ukládá ČBK, aby na základě přijatých pozměňovacích návrhů v IL a dalších podnětů z řad účastníků i expertů sněmu připravila dokumenty zabývající se našimi dějinami, současnou situací církve a předloží vizi dalšího směřování církve do budoucna. (připomínka: tyto texty předloží na dalším zasedání sněmu, pokud nebude přijat návrh 1.) odstavec

návrh 3.
Odstavec c) zrušit bez náhrady
Tvorba partikulárního práva je normální činností ČBK a nemusí jí být ukládána v souvislosti se sněmem.
Zaslat reakci na tento text.